Welkom bij Lokaal Belang Lingewaard!


LBL presenteert de top van de lijst

LBL top lijst
Johan Sluiter (1)
Margareth Bouwmeister (2)
René Derksen (3)
Nieuw logo LBL
logo LBL


We hopen dat u zich snel bij ons thuis voelt en dat we u nog vaak mogen ontmoeten.

 
Lokaal Belang Lingewaard is ontstaan naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Gendt, Huissen en Bemmel in 2001. Samengesmolten uit verschillende lokale partijen.

De nieuwe Gemeente Lingewaard bestaat uit de grotere kernen Huissen, Gendt en Bemmel en de kleinere Doornenburg, Angeren, Haalderen en Ressen. Zeven kernen met elk hun eigen bijzonderheden en hun eigen karakter. Zeven kernen die de mensen van Lokaal Belang Lingewaard na aan het hart liggen!

Zoals de gemeentelijke herindeling bij veel inwoners onderwerp van discussie was, zo verliep ook het fusieproces van drie lokaal gebonden partijen naar Lokaal Belang Lingewaard niet zonder slag of stoot. De invoering van het dualisme was, en is soms nog, wennen. Waarschijnlijk méér voor een coalitiepartij als Lokaal Belang Lingewaard, dan voor een oppositiepartij.

Nu staat er een partij met een gedegen organisatie, met enthousiaste leden en met een raadsfractie die haar verantwoordelijkheden neemt. Een partij voor alle Lingewaarders die op loyale wijze deel uitmaken van onze gemeenschap. En een partij met niet alleen een sociaal gezicht, maar vooral een sociaal hart!

Een partij ook, die graag in gesprek met u is. Daarom elke zes weken een steunfractievergadering op wisselende locaties in de gemeente, waar ieder welkom is. Om ideeën aan te dragen, zorgen te delen of voor een individueel gesprek met raadsleden. En een partij met een raadsfractie die altijd bereikbaar is. Want de inwoners van Lingewaard zijn onze bron van inspiratie!

Graag tot ziens! Hetzij hier, hetzij elders in Lingewaard!

Bestuur en fractie Lokaal Belang Lingewaard

Volg lokaalbelang Lingewaard op twitter
© Leijser.nu