Column Begroting 2016


Daar zit je dan, achter de computer, om te schrijven over de behandeling van de programmabegroting. Het grote “feest” der democratie, immers dan bepaalt de raad waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven
.

Een paar honderd kilometer hier vandaan is een grote terroristische aanslag gebeurd. De democratie wordt tot in het diepst van haar ziel geraakt. Hoe “dubbel” is dan deze column. Een  gemeentebestuur die moet zorgen voor rust in haar grote wereldstad en hier een gemeentebestuur kijkend wat te doen in de komende jaren.

Ondanks dit schrijnende verschil willen wij u enkele highlights niet onthouden. Ondanks de financiële tegenvallers door een verminderde Rijksvergoeding legde het college de raad een redelijk optimistisch verhaal voor. Ja, in 2016 moeten we nog door een zure appel heen bijten, maar daarna staat de gemeente Lingewaard er financieel beter voor.

Toch is het nog steeds geen tijd voor grootschalige investeringen zoals bv een grote revitalisering van de Zilverkamp. Een opknapbeurt van die wijk is noodzakelijk. Lokaal Belang Lingewaard bracht dat reeds in 2008 onder de aandacht, maar door financiële tegenvallers moest dit plan grotendeels geschrapt worden. In 2013 werden nog een viertal straten opgeknapt.

Maar hoe nu verder?

Lokaal Belang vroeg aan de portefeuillehouder om met betrokkenen aan tafel te gaan. Wat willen en kunnen inwoners zelf, wat kan de woningbouwvereniging en welke rol kan het wijkplatform hierin spelen. Kortom, de opdracht van LBL was, college neem de regie en zorg dat er iets gebeurd in deze wijk. Ondanks de kleine budgetten moeten de verschillende betrokkenen de handen ineen kunnen slaan en dat voor een betere leefomgeving.


Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct(Column Gemeentenieuws 16-11-15)

 

© Leijser.nu