Column: De afvalinzameling verandert


Lokaal Belang Lingewaard heeft tijdens de raadsvergadering vragen gesteld met betrekking tot de informatieverstrekking aan onze inwoners over de nieuwe wijze van afvalinzameling vanaf 1 januari 2015.


Nog erg veel inwoners zijn niet op de hoogte dat de afvalinzameling, zoals we dat nu kennen, verandert, zo bleek ons uit verschillende gesprekken. 
Lingewaard scheidt het afval al redelijk goed. Alleen groen- en keukenafval verdwijnt nog te veel bij het restafval. Daarom is ervoor gekozen dat met ingang van 1 januari 2015 het groen/keuken en plastic afval gratis kan worden aangeboden en voor het restafval betaald moet worden. Daardoor komt er voor het restafval een container bij. De huidige duo-containers, die straks worden gebruikt voor groen/keuken en plastic afval, worden wekelijks geleegd en de container voor het restafval om de week. Ondanks dat er dit jaar al regelmatig in het gemeentenieuws is gepubliceerd en er informatie avonden zijn geweest over dit onderwerp, weten lang niet alle inwoners dat de afvalinzameling verandert. Lokaal belang heeft het college dan ook gevraagd om na de zomervakantie te starten met  huis-aan-huis informatie.

Een ander belangrijk punt voor Lokaal Belang Lingewaard was de discussie over de komende decentralisaties in de zorg. Daarom hebben wij samen met de PvdA een motie ingediend om het college mandaat te geven om mensen, die in de overgangsperiode in 2015, tussen wal en schip dreigen te vallen, toch te kunnen helpen. 


Lokaal Belang Lingewaard

Actief, Betrokken en Correct


(Raadspagina Gemeentenieuws 23-6-14)

© Leijser.nu