Een hele opgaaf

Wat waren het hectische raadsvergaderingen afgelopen week.

Als het gaat over het MFC in Bemmel moest er gekozen worden uit twee plannen: ‘de Kinkel’ ofwel  ‘Donatuskerk’. Beide plannen zijn grondig naast elkaar gelegd. LBL koos voor ‘De Kinkel’, met als belangrijkste overweging: een veel grotere financiële zekerheid.
Tijdens het debat kwamen veel bedragen over tafel. De één gebaseerd op feiten, de ander op misschien en tenzij. Er werd gesproken over een gulle gever, navraag leert dat ook dit veel gecompliceerder ligt. Ja, een gulle gever wil  schenken, zeker niet de genoemde miljoen en ook niet zonder tegenprestatie. En ja, de provincie heeft een subsidiepot met 5 miljoen, waarvoor al aanvragen ter grootte van 18 miljoen binnen zijn.
Ook daar ligt teveel onzekerheid en een te groot financieel risico. Dat is de basis geweest voor de keuze van LBL. 

Ook het collegeprogramma, het "spoorboekje" van het college en gebaseerd op het coalitieprogramma, werd uitgebreid toegelicht. Wanneer en hoe pakt het college de zaken aan was onderwerp van het debat. In een tijd dat de gemeente niet alles zelf meer kan, wordt de samenwerking met de inwoner groter. Samen optrekken betekent ook samenwerken en ‘vrijlaten in vertrouwen’. Een hele opgaaf. 

Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct


(raadspagina Gemeentenieuws 6-10-14)

© Leijser.nu