Column Vrijlaten in vertrouwen

Dat is de titel van het coalitieprogramma, getekend door de coalitiepartijen in april 2014. Deze titel verwijst naar de inhoud van dit akkoord, waarin staat dat deze coalitie zich in wil zetten voor een goede samenwerking tussen inwoner en overheid. 

De grootste opdracht is een omslag in denken en handelen bij college, gemeenteraad en gemeentelijke organisatie. Denken vanuit ‘Ja, tenzij…., in plaats van ‘Neen, maar....

Lange tijd is binnen alle overheden gewerkt vanuit de gedachte dat georganiseerde instanties ideeën en verbeteringen aan konden geven. Die tijd is voorbij. Een groep of individuele inwoners weten uitstekend de weg naar de gemeente te vinden. En hier moeten zij een open oog en oor aantreffen. Met die verandering is het college volop aan de slag. Een aantal successen zijn geboekt, maar er zijn ook missers. Toen de PvdA een voorstel indiende om vooral de wijkplatforms prominent hierbij te betrekken, werd er fiks discussie gevoerd. Waarom de ingezette pilots niet eerst de kans geven, waarom nu een andere koers varen.
Het was goed te merken dat alle partijen hetzelfde einddoel nastreven. Namelijk goede samenwerking tussen inwoner en overheid. Maar de weg naar dat einddoel is voor een aantal partijen anders. Lokaal Belang Lingewaard is van mening dat het niet uit mag maken van wie een voorstel of idee komt voor een verbetering  van buurt, straat, wijk of dorp. Al die wensen en ideeën moeten op het gemeentehuis op een zelfde wijze behandeld worden. Daarom hebben wij tegen het voorstel van de PvdA gestemd.


Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct


(Column raadspagina Gemeentenieuws)

© Leijser.nu