Column: Behoud bibliotheek

Behoud bibliotheek en kortdurend toerisme, inzet LBL

De gemeentelijke Prinsjesdag, de begrotingsbehandeling, is weer achter de rug. Hoe en waar Lingewaard het geld in 2015 uitgeeft, wordt dan bepaald. 

LBL was geschrokken van de bezuiniging, ter grootte van € 100.000,-, welke werd voorgesteld op de bibliotheken. Wij vinden het belangrijk dat in alle kernen bibliotheken bereikbaar zijn voor jong en oud. Deze voorziening is belangrijk voor de leefbaarheid in juist de kleinere kern.
Bij de behandeling van de begroting bleek dat ook andere partijen de bezuiniging op de bibliotheken onverantwoord vonden. De hoofden werden bij elkaar gestoken en gezamenlijk kwamen de partijen er uit. De voorgestelde bezuiniging ging voor een groot gedeelte van tafel. Wel wordt in de jaren 2017 en 2018 van de bibliotheek verwacht dat zij  € 25.000,-- bezuinigen.
De portefeuillehouder zal, zoals voorgenomen, op korte termijn in overleg gaan met de bibliotheek. Dat de meeste partijen, zowel oppositie als coalitie, de handen in elkaar sloegen, mag bijzonder worden genoemd. 

Daarnaast diende LBL een motie in om de wethouder een plan voor toerisme aan de gemeenteraad te presenteren. LBL is van mening dat onze mooie gemeente veel potentie heeft voor met name kortdurend toerisme. Veel jonge ouderen trekken er lange weekenden in eigen land op uit. Om te fietsen, te wandelen, een stad te bezoeken of naar musea te gaan. Lingewaard is bijzonder geschikt om juist deze toeristen te trekken. De wethouder heeft toegezegd volgend jaar een plan aan de gemeenteraad te presenteren.
 
Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct


Column Gemeentepagina Gemeentenieuws 17-11-14

© Leijser.nu