Column: 'De laatste raadsvergadering..'

Afgelopen donderdag werd de laatste raadsvergadering gehouden. Helaas zonder onze burgemeester, zij verbleef nog in Rome vanwege een vervelende enkelbreuk.


Leek het in eerste instantie een rustige avond te worden, bleken toch twee onderwerpen de nodige tijd en debat op te leveren.
Om te beginnen de startnotitie leerlingenvervoer. Dat leerlingenvervoer een kostbare aangelegenheid is, laat het bedrag van circa  €900.000,- per jaar zien. Kosten voor vervoer van leerlingen naar verschillende plaatsen, verschillende scholen, op verschillende schooltijden. Soms rijdt een taxi slechts met 1 leerling naar een speciale school, meestal omdat het niet anders kan.
Dus is het van belang goed met elkaar afstemmen hoe dit vervoer geregeld wordt en hoe kosten in de hand worden gehouden. 

Een prima interactief proces met ouders, onderwijs, vervoerders, ambtenaren en raadsleden heeft als basis gediend voor deze notitie.  

Voorop gesteld, een nieuwe verordening mag nooit gaan om een bezuiniging. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Kun je, door bijvoorbeeld een beperking, niet naar een basisschool in de buurt dan heeft de gemeente hierin ook een verantwoordelijkheid. Zij moeten samen met ouders zorgdragen dat ook deze kinderen veilig naar school kunnen gaan.

Wij kunnen ons vinden dat op basis van een zorgvuldig gesprek met de ouders afgestemd wordt: wat ouders zelf kunnen, wat het kind zelf kan en welk ondersteunend vervoer dan past. Ook zijn we tevreden met de toezegging dat deze gesprekken minder frequent plaatsvinden als dit niet noodzakelijk is (zwaardere zorg). 
Het in de startnotitie opgenomen drempelbedrag, eigen bijdrage ouders, is niet overgenomen door de gemeenteraad. We juichen dit toe, immers ouders van kinderen met een beperking hebben vaak al veel extra kosten.

Als laatste de nieuwe verordening ‘begraafplaatsen’. De afgelopen weken heeft deze verordening veel stof doen opwaaien. De gemeente wilde terug naar een termijn van 20 jaar voor de grafrechten. In een lang verleden sloot de katholieke kerk de grafrechten af voor de eeuwigheid. Deze contracten zijn later overgedragen aan de gemeente. Het voorstel was geheel  tegen de verwachting van veel vrijwilligers in. Zij zijn al jaren intensief bezig om het oude kerkhof in Huissen-Stad en een historisch gedeelte op het Kerkhof Huissen-Zand, te restaureren en te herstellen. De gehele gemeenteraad stemde deze nota af en diende een gezamenlijke motie in zodat deze oude historische delen bewaard kunnen blijven.

De laatste raadsvergadering….dank en tot na de verkiezingen van 19 maart.

Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct

© Leijser.nu