Column: Een krachtige omgeving....

De leefbaarheid in de kleine kernen kan alleen maar gewaarborgd worden wanneer er voldoende woningbouw gerealiseerd wordt voor jonge startende gezinnen en senioren.

Immers jonge mensen uit de kleine kernen willen daar graag blijven wonen en zelf een gezin stichten. Samen werken zij aan een prettige en een goede leefbare gemeenschap. Deze jonge gezinnen zorgen ervoor dat de basisschool open blijft, de kinderopvang levensvatbaar is en de verenigingen voldoende aanwas houden. Wat LBL betreft, geen bouwstop, maar initiatieven omarmen en mogelijkheden benutten om deze woningbouw te realiseren.

Ook zo'n initiatief dat omarmd moet worden is de oprichting van Senioren Netwerk Lingewaard (SNL). Zij behartigen de belangen van en voor de ouderen in Lingewaard. Niet alleen met activiteiten, maar ook door de weg te wijzen naar bijvoorbeeld hulpverlening. De brede welzijnsorganisatie in onze gemeente zou een dergelijk initiatief met open armen moeten ontvangen. Onze vrijwilligersorganisaties, zo kenmerkend voor Lingewaard, zijn heel goed in staat om zelf activiteiten te ontplooien. Zij zitten niet te wachten op een beroepskracht, bekostigd uit een subsidiepot,  die het vrijwilligerswerk overneemt. Zij verwachten een kleine beroepsorganisatie met een professional die met hen meedenkt en de vrijwilliger ondersteunt.

Ook hier zal  LBL zich in de aankomende periode sterk voor blijven maken.

Doe mee, kies LIJST 2 

Lokaal Belang Lingewaard: Actief, Betrokken en Correct


Sjaak van der Welk
Sjaak van der Welk (nr 5), Doornenburg

© Leijser.nu