Column: Is het glas half vol of half leeg


Deze vraag liep als een rode draad door het betoog van Lokaal Belang Lingewaard tijdens de behandeling van de kadernota, de opmaat voor de begroting van 2016.

Het belangrijkste onderwerp was misschien wel het feit dat de gemeente onlangs geconfronteerd werd met een grote tegenvaller vanuit de Rijksoverheid, de gemeente ontvangt 1,4 miljoen Euro minder dan verwacht. Wat betekent dit? Is het desastreus voor onze gemeente? Is een direct gevolg bezuinigen of moet er misschien wel gedacht worden aan een verhoging van de OZB? 

Gelukkig niet. Geplande werkzaamheden kunnen doorgaan. En er is al veel in gang gezet. Zo zijn de drie MFC’s volop in ontwikkeling, zijn er verschillende initiatieven voor woningbouw in onze kleine kernen en wordt binnenkort nieuw beleid voor toerisme ontwikkeld. En dat ziet er gewoon goed uit! 

Wat moet er dan wel gebeuren? Eigenlijk heel eenvoudig, pas op de plaats maken met voorgenomen ontwikkelingen. De ambitie blijft staan, maar de realiteit zegt: wacht even en bekijk wat wel en niet kan. Ook hierin kan de wereld er eind van het jaar maar zo weer anders uit zien. Net zo goed als wij ineens geconfronteerd worden met minder geld, kunnen er ook meevallers ontstaan. 

Dat betekent samen slim opereren, gebruik maken van de creativiteit in de samenleving en kansen benutten.Dus wat Lokaal Belang betreft is het glas nog steeds half vol.


Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct 


(Gemeentepagina Gemeentenieuws 14-7-15)

© Leijser.nu