Column: Samenwerken, te allen tijde noodzakelijkEen onderwerp van de gemeenteraadsvergadering was de nieuwe samenwerkingsvorm Arnhem-Nijmegen en alle gemeenten die daar tussen en omheen liggen. 

Dit keer in een veel “mildere" samenwerkingsvorm dan in het verleden de door de regering opgelegde stadsregio. Wat Lokaal Belang Lingewaard betreft had de nieuwe samenwerking verder mogen gaan. Immers zaken zoals wegen, verkeer en economie gaan de hele regio aan. Daar kan een gemeente niet alleen over beslissen, daar hebben gemeenten elkaar nodig.
Gelukkig is in de nieuwe regeling ook opgenomen dat wethouders, maar ook ambtenaren regelmatig met elkaar in overleg gaan om over grensoverschrijdende zaken te spreken. Met partners om tafel bereik je immers veel meer.

Samenwerken is geen doel op zich, maar heeft altijd een doel in zich.

Samenwerken moet en doet de gemeente op veel terreinen. Een voorbeeld daarvan is ook Presikhaaf bedrijven. Een organisatie die mensen aan het werk helpt die op enige wijze begeleiding nodig hebben. Dat kan beter georganiseerd worden met een aantal gemeenten samen dan dat iedere gemeente afzonderlijk bij een werkgever aanklopt. 

Ook in onze eigen gemeente komt samenwerking veelvuldig voor. Een prachtig voorbeeld daarvan is het vorig weekend heropende cultureel centrum Providentia in Gendt. Een prachtige samenwerking van stichting Providentia met verenigingen, scholen, ondernemers, Gendtenaren en de gemeente. En dat met een onwaarschijnlijk mooi resultaat. Goede samenwerking betekent voor alle partijen winst: een win-win.


Lokaal Belang Lingewaard, Actief, Betrokken en Correct


(Column Gemeentenieuws raadspagina 21-9-2015)

© Leijser.nu