Column: 全cholencomplex Ot en Sien: een kwalitatieve impuls.


In de raadsvergadering werd met overgrote meerderheid groen licht gegeven voor de renovatie van het scholencomplex aan het Ot en Sienpad op de Zilverkamp te Huissen.


Jammer dat het niet lukte de gehele gemeenteraad achter dit goede plan te krijgen. B06-L2000 was een andere mening toegedaan en stemde tegen.

Na een lange periode van voorbereiding, overleg met betrokkenen en tekeningen van architecten kan eindelijk gestart worden met deze noodzakelijke renovatie. Een hele goede zaak.

Steeds vaker leren en spelen kinderen van 7.30u tot 18.00u in en nabij school. Zowel buitenschoolse opvang als de peuterspeelzaal/kinderopvang zijn steeds meer in schoolgebouwen gevestigd. Dat vraagt een gezamenlijke inzet van gemeente en besturen om te komen tot een veilig en gezond gebouw dat voldoet aan de huidige eisen. Dat mogen onze kinderen ook van ons verwachten. De renovatie aan het Ot en Sienpad wordt hiervan een mooi voorbeeld. 

We juichen het toe dat in de ontwerpen de scholen hun onderwijsvisie kwijt kunnen, kinderen van 0 tot 12 een plek vinden (Integraal Kind Centrum) en huidige ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs meegenomen worden. 

Maar ook dat er door de renovatie meer ruimte ontstaat rondom de scholen, wat ten goede komt aan de verkeers- en parkeerdruk nabij winkelcentrum ‘De Brink’ en het tevens een opwaardering wordt voor dit deel van de Zilverkamp.
Tenslotte zullen ook de lokale aannemers nadrukkelijk uitgenodigd worden. Ook dat vinden we een hele goede zaak! 

Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct


(Raadspagina Gemeentenieuws 10-11-14) 

© Leijser.nu