Column: 'Sportraad met mandaat..'


Op donderdag 27 februari jl, zaten de sportclubs van Lingewaard met de lijsttrekkers om tafel

Zorgen en wensen passeerden de revue en werden besproken. Het mag niet ongezegd blijven dat ook de (meeste) besturen van de sportclubs reëel zijn. Ook zij zien dat niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden. Lokaal Belang Lingewaard heeft het verenigingsleven altijd een warm hart toegedragen. Maar ook wij zeggen: sorry, maar niet alles kan gerealiseerd worden. Er moeten prioriteiten gesteld worden. De sportverenigingen weten zelf heel goed wat echt dringend nodig is en welke zaken nog even kunnen wachten.

Daarvoor zou een sportraad ideaal zijn. Allereerst als gesprekspartner voor gemeente, college en raadsleden. Een spreekbuis namens alle sportclubs in Lingewaard. De sportraad kan de prioritering aangeven en de gemeente dient zich daar aan te houden.
Het hoeft verder geen uitleg dat er goede afspraken gemaakt  worden zoals het budget dat ieder jaar besteed kan worden. 

LBL is van mening dat wanneer je met adviesorganen werkt, deze ook werkelijk een stem moeten hebben. Gebruik maken van kennis uit onze samenleving, komt iedereen ten goede.

Doe mee:  kies LIJST 2 

Lokaal Belang Lingewaard: Actief, Betrokken en Correct


Johan Sluiter

Johan Sluiter, lijsttrekker Lokaal Belang Lingewaard 

© Leijser.nu