Column: Van juichende sportnota..

Van juichende Sportnota tot pruttelende belastingen

Een raadsvergadering in twee delen. Een overvolle agenda splitste de vergadering in tweeën, het eerste deel op donderdagavond en het vervolg op de maandag erna. Met zo’n volle agenda en belangrijke punten kon dat niet anders.
 
Goedkeuring voor extra geld verbouwing Stadhues, zodat in januari definitief gestart kan worden met verbouwing tbv het verzorgingshuis. Onderzoek naar de beste plaats in Lingewaard voor windmolens. Debat over het aftreden van de WMO adviesraad. Dit zijn slechts een drietal  van de twintig agendapunten. Voor Lokaal Belang Lingewaard sprongen twee onderwerpen er echt uit. De één positief, de ander negatief.  

Negatief is de verhoging van de afvalstoffenheffing. De inwoners scheiden hun afval uitstekend, toch moeten zij meer gaan betalen. Tandenknarsend is LBL hiermee akkoord gegaan, omdat het echt niet anders kan. Niet voordat de wethouder op verzoek van LBL en de VVD water bij de wijn deed en de voorgestelde verhoging afzwakte. 

Positief is de Sportnota, een mooie nieuwe leidraad voor de sport in Lingewaard. Deze nota is tot stand gekomen samen met sportverenigingen. Met hen is gesproken over wat gaat goed, wat kan beter en hoe vorm te geven. Vooral de binnensport en de binnensport accommodaties krijgen extra aandacht. Een geweldige samenwerking tussen gemeente en verenigingen, een voorbeeld voor de wijze waarop samenleving en gemeente gezamenlijk kunnen optrekken. Een compliment aan sportraad, sportverenigingen, college en ambtenaren met deze goede nota als resultaat. 

Een enerverend politiek jaar hebben we hiermee afgesloten, we wensen iedereen een heel goed 2016……


Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct


(Column raadspagina Gemeentenieuws 28-12-15)

© Leijser.nu