Column: Bouwplan Burchtgraafstraat Gendt

Bouwplan gendt Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag lag de bestemmingsplanwijziging herstructurering Burchtgraafstraat in Gendt voor. Door goedkeuring te verlenen aan dit plan worden in het centrum, door Woonstichting Gendt, 30 appartementen en 5 grondgebonden woningen gebouwd.

Niet iedereen was even blij met de uitkomst van dit besluit. Direct omwonenden zijn van mening dat hun woongenot achteruit gaat en de bouwhoogte niet past in het centrum. Zij hebben dan ook bezwaren ingediend tegen dit bouwplan.

In de voorbereiding op dit bouwproject zijn er informatieavonden geweest en is er met omwonenden gesproken. Op basis van bezwaren is het bouwplan ook op punten aangepast, maar zijn er ook bezwaren niet gehonoreerd. Uiteraard staat voor hen de weg naar planschade nog open. Planschade ontvangt iemand wanneer bewezen wordt dat het woongenot minder is geworden. Voor veel aanwonenden zal het hier echter niet om gaan.

Als politieke partij sta je met dit soort afwegingen altijd voor een dilemma. Kies je voor argumenten van omwonenden of bezie je het ook vanuit: kan het, mag het en wat levert het op.
Onze conclusie; het mag, het kan en het levert nieuwe, betaalbare woningen in het centrum van Gendt op. Woningen waar veel vraag naar is. 

Er ligt een mooi bouwplan, een mix voor jong en oud en ruimte voor levensbestendig wonen. Daarom zijn wij blij met dit plan. Maar beseffen tegelijkertijd dat vooral enkele omwonenden zich erg gedupeerd voelen en dat betreuren wij ook…


Lokaal Belang Lingewaard: Actief, Betrokken en Correct
(Column gemeentepagina Gemeentenieuws 21-7-15)

© Leijser.nu