Duurzame gemeente


Energie
LBL vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om de eigen gebouwen energieneutraal te maken. Sportvoorzieningen kunnen sinds 2017 al een beroep doen op een revolverend energiefonds.LBL wil dat scholen en welzijnsorganisaties werk maken van het verduurzamen van de huisvesting. Voor de financiering hiervan worden door de gemeente gelden vrijgemaakt. Aflossing van verstrekte leningen vindt plaats uit de besparingen op de energienota. Deze aflossingen worden vervolgens opnieuw gebruikt om leningen in het kader van duurzaamheid te verstrekkenOok Lingewaard moet CO2-neutraal worden. LBL ondersteunt het burgerinitiatief ‘Lingewaard Energie’ als een van de partners om dat doel te bereiken. Bij de Lingewaardse energietransitie denkt LBL allereerst aan zonne-energie, aardwarmte en warmtewisselaars. Windenergie komt voor LBL pas als laatste in beeld en dan alleen als dit geen nadelige gevolgen heeft voor de open gebieden. 

Speerpunten:
In 2030 is Lingewaard CO2-neutraal.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om energieneutraal te worden.
Scholen en welzijnsorganisaties, kunnen, indien zij werk maken van het verduurzamen van de huisvesting, een beroep kunnen doen op een door de gemeente in te stellen fonds. 
Het burgerinitiatief ‘Lingewaard Energie’ wordt gezien als één van de partners om de klimaatdoelstellingen te bereiken.


Natuur
Voor inwoners en bezoekers nemen onze natuurgebieden een belangrijke plaats in. Park Lingezegen als blijvende groene buffer tussen Arnhem en Nijmegen, de Gendtse polder, de Huissense en Bemmelse uiterwaarden en Park Holthuysen zijn voor ieder toegankelijke gebieden.
Voor bezoekers is een goede bewegwijzering naar en in deze gebieden belangrijk.   Voor kinderen is het belangrijk dat zij zo jong mogelijk kennis maken met de natuur. Stichting Lingewaard Natuurlijk vervult hierin met ondersteuning van de gemeente een belangrijke rol.

Speerpunten:
Onze natuurgebieden zijn via een goede bewegwijzering vindbaar.
Stichting Lingewaard Natuurlijk blijft een belangrijke partner voor de gemeente om de jeugd bij de natuur te betrekken.

«terug naar begin

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu