Economie


LBL staat voor het behouden en waar mogelijk versterken van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Lingewaard. Regionale samenwerking geeft daarnaast extra kansen voor Lingewaarders om aan het werk te komen.  
Een van de belangrijkste voorwaarden om bedrijvigheid te stimuleren, is de zorg voor een positieve ‘beleving’ van Lingewaard. Daarbij gaat het onder andere om economische functies zoals winkels, horeca, cultuur, sport, vrije tijd, evenementen, groenvoorzieningen en de woonomgeving. Het samenspel bepaalt uiteindelijk hoe Lingewaard wordt beleefd door zijn gebruikers. Waar mogelijk dient de versterking van de Lingewaardse economie gekoppeld te worden aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Dat kan door vanuit het economisch domein verbindingen te leggen met domeinen als duurzaamheid, gezondheid, zorg, sport, mobiliteit, veiligheid en energie.  Actuele ontwikkelingen op de retailmarkt hebben daarbij aandacht, bijvoorbeeld omdat door toename van het internetwinkelen een verschraling optreedt binnen onze lokale winkelcentra. 

  • Ondernemen in Lingewaard
  • Winkelcentra Huissen, Bemmel, Gendt
  • Werken in Lingewaard


Ondernemen in Lingewaard.
Zowel voor bestaande als nieuwe ondernemers moet het aantrekkelijk zijn en blijven om in Lingewaard gevestigd te zijn. Onze bedrijventerreinen Pannenhuis 2, Agropark 2 en Houtakker dienen concurrerend in de markt gezet te worden. Het doortrekken van de A15 is hierbij een belangrijke voorwaarde. Verder dient kritisch gekeken te worden naar regelgeving en snelle afwikkeling van vragen. De bedrijvencontactfunctionaris en het bedrijvenloket vervullen hierin een belangrijke rol.  Glastuinbouwgebied Next Garden (Bergerden) zal zich de komende jaren moeten bewijzen als aantrekkelijk vestigingsgebied. LBL is van mening dat opnieuw gekeken moet worden naar het realiteitsgehalte van de herstructurering glastuinbouw aan de Rietkamp en Leutse Leigraaf.  

Speerpunten:
Bedrijven uit alle sectoren doelgericht faciliteren zodat zij kunnen functioneren en blijven groeien. 
De verkoop van bedrijfskavels op de terreinen Pannenhuis 2, Agropark 2 en Houtakker 2 krijgt extra aandacht. 
Ondernemers kunnen rekenen op vermindering van regelgeving en snelle afwikkeling van hun vragen. • Het ondernemersloket blijft gehandhaafd.
In overleg met de provincie wordt opnieuw gekeken naar de herstructureringsnoodzaak van het glastuinbouw Rietkamp en Leutse Leigraaf.  

Winkelcentra Huissen, Bemmel, Gendt
Autovrije winkelstraten, gratis parkeren, zichtbaar respect voor de aanwezige historische panden en een gevarieerd aanbod van detailhandel en horeca, dragen bij aan de positieve beleving van de winkelcentra in onze kernen. Deze centra richten zich niet alleen op de eigen inwoners maar ook in toenemende mate op dagtoerisme in samenwerking met de in deze sector werkende bedrijven.  

Speerpunten:
Bij renovatie-verbouw van historische panden, zoals in het centrum van Huissen, wordt gekeken naar herstel van de oude gevels. 
De gemeente neemt het voortouw in de samenwerking tussen detailhandel, horeca en de toeristische sector om de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden te versterken.


Werken in Lingewaard
Een gezonde economie en een gezond bedrijfsklimaat zijn voorwaarden voor behoud en waar mogelijk versterken van de werkgelegenheid in Lingewaard en de regio.  Er wordt ingezet op blijvende ondersteuning voor werkzoekenden waarbij beleid en uitvoering zijn afgestemd op onze lokale omstandigheden.  Speciale aandacht gaat hierbij naar de oudere werkzoekenden. Mensen met een arbeidsbeperking worden zoveel mogelijk begeleid naar werk bij een reguliere werkgever. Lingewaard besteedt aan op kwaliteit en vanuit een sociaal perspectief.

Speerpunten: 
Aantrekken van nieuwe (arbeidsintensieve) bedrijvigheid door de verkoop van bedrijfskavels op onze bedrijventerreinen.
Vergroten van de slaagkansen van startende ondernemers en ZZP’ers.
Bevorderen van arbeidsparticipatie, vooral van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.


«terug naar begin

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu