Educatie

LBL zet zich in voor gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle inwoners van Lingewaard. Dat geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor jongeren en volwassenen.  
Ieder kind heeft recht op voorschoolse educatie. Binnen de kinderopvang kan al in een vroegtijdig stadium worden onderkend dat er sprake is van ontwikkelingsachterstand en zijn er mogelijkheden om deze achterstand te verkleinen of te voorkomen. Ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen een beroep doen op de gemeente. 

Ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren kunnen bevorderd worden door onder andere het aanbieden van muziekonderwijs, sport en spel, maar ook bijvoorbeeld door een scooterwerkplaats en/of een timmerwerkplaats en creatieve cursussen. Stages en leerplekken dienen vanuit het onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven te worden gerealiseerd. 
Voor volwassenen is een goede beheersing van de Nederlandse taal een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Wie Nederlands kan spreken en schrijven, kan zich beter redden in scholing, in werk, in de opvoeding en in sociale of formele contacten. Bibliotheken, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen spelen hierbij een belangrijke rol. 

Er dient actief ingezet te worden op bij- en omscholingsmogelijkheden voor kansrijke beroepen waardoor gemotiveerde werkzoekenden een perspectief krijgen.

Speerpunten:
Ieder kind heeft recht op voorschoolse educatie. Ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen een beroep op de gemeente doen. • Er is een goed en actueel Integraal Huisvestingsplan voor de scholen.
Ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren worden bevorderd door het aanbieden van gevarieerd cursusaanbod. 
Stages en leerplekken worden vanuit het onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven gerealiseerd.
 • Bibliotheken, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen worden gefaciliteerd bij het verder ontwikkelen van basisvaardigheden.
Er wordt actief ingezet op bij- en omscholingsmogelijkheden voor kansrijke beroepen waardoor gemotiveerde werkzoekenden een perspectief krijgen.

«terug naar begin

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu