Financien

LBL staat voor een evenwichtige begroting met dekkende meerjarenramingen. Wij streven naar voldoende reserves waardoor tegenvallers kunnen worden opgevangen. Er wordt geen geld uitgeven dat er niet is. Schulden en leningen worden zoveel als mogelijk afgebouwd. Inkomsten en uitgaven van Lingewaard zijn transparant en toegankelijk voor iedere inwoner.

Speerpunt:
Lingewaard voert een gezond en solide financieel beleid.

«terug naar begin

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu