Kandidaten 2018


LIJST1

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018
 lijst 1
 
 1.  Johan Sluiter (Huissen)
   
Johan Sluiter Mijn naam is: Johan Sluiter
Ik ben geboren in 1962 en woon in: Huissen
Mijn achtergrond is: Vanaf 2014 wethouder in onze mooie gemeente Lingewaard.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben:Actief, Betrokken en Correct. Daarom: Doe mee, kies lijst 1             Twitter: @JohanSluiter 
   
 2.  Margareth Bouwmeister (Huissen)
   


Mijn naam is: Margareth Bouwmeister
Ik ben geboren Arnhem en woon in
: Huissen
Mijn achtergrond is: Beroepskracht bij het Nederlands Rode Kruis. 

Ik wil in 2018 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben: 
Een sociale gemeente Lingewaard, met goed bereikbare voorzieningen voor iedereen die dit nodig heeft.
Een integer bestuur
Een mooie wijk De Zilverkamp waar we met elkaar weer net zo trots op zijn, zoals ook bij de tot stand koming 50 jaar geleden.


Twitter:
 @MargarethBouwmeister 
Facebook: Margareth Bouwmeister

   
 3.   René Derksen (Gendt)
   
René Derksen
Mijn naam is: René Derksen
Ik ben geboren, getogen en woon nog steeds met veel plezier in: 
Gendt

Mijn achtergrond is: Ik ben werkzaam als directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal. Een zich sterk ontwikkelend Montessori Kind Centrum. Daarnaast al vele jaren secretaris van Stichting Duursport Gendt, o.a. verantwoordelijk voor de jaarlijkse Kersenfeest Triathlon.
 
Ik wil in 2022 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben: Een gemeente waarin we samen met de kennis en kunde van inwoners werken aan een sociaal en samenwerkende gemeenschap. Waar evenementen gevierd worden en sport en welzijn elkaar blijven ontmoeten. En de toerist welkom is in onze sprankelende kernen. Lingewaard: sociaal, optimistisch en veilig.


Twitter: @ReneDerksen 
   
 4.  Henk Minkhorst (Bemmel)
   


Mijn naam is: Henk Minkhorst
Ik ben geboren in Bemmel en getogen in: 
Bemmel

Mijn achtergrond is:  Na het overlijden van Marion ben ik vorig jaar gelukkig getrouwd met Petra en trotse vader van 3 kinderen en 6 kleinkinderen.

Mijn achtergrond is oorspronkelijk auto technisch, maar door langdurig mantelzorger te zijn geweest ben ik overgestapt naar zorg en welzijn. Doordat ik vanuit mijn werk bij diverse zorg en welzijn  organisaties steeds meer te maken kreeg met gemeenten is mijn interesse in de politiek ontstaan.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben: In 2022 wil ik met LBL en samen met u en voor u bereikt hebben dat de inwoners van onze gemeente er echt toe doen. Dit kan door inwoners en organisaties actief op te zoeken en met hen te zoeken naar eigentijdse oplossingen bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Daar wil ik mij met LBL de komende jaren sterk voor maken.

Voor een sociaal en veilig Lingewaard hebben we elkaar nodig.

   
 5.  Stefan Rasing (Angeren)
   


   
 6.  Bud Joosten (Doornenburg)
   

Mijn naam is: Bud Joosten
Ik ben geboren in 1952 en woon mijn hele leven al in: Doornenburg
Mijn achtergrond is: Al meer dan 40 jaar actief betrokken bij heel veel stichtingen, verenigingen en als vrijwilliger. Ook al 25 jaar actief in de politiek, waarvan 9 jaar wethouder en 8 jaar raadslid van de gemeente Lingewaard.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u en voor u bereikt hebben: Dat Lingewaard een mooie en veilige gemeente is met goede sociale voorzieningen, moderne sportaccomodaties en met aandacht voor elkaar in een zorgzame samenleving.

   
 7.  Joachim de Bruin (Huissen)
   
  Mijn naam is: Joachim de Bruin
Ik ben geboren in 1946 en woon in: Huissen

Als zelfstandig ondernemer ben ik bedrijfsadviseur en ondernemerscoach. Daarnaast help ik starters die vanuit een uitkering hun eigen bedrijf willen opzetten.

Ik woon sinds 1982 met veel plezier in Huissen en sta met beide benen in onze samenleving. In de voormalige Gemeente Huissen was ik ruim acht jaar raadslid. Was actief als bestuurslid van Horus, voorzitter van de Betuwse Biljartbond en redactielid van het voormalige politieke programma 'Publieke Tribune' van HTV (nu Lingewaard Lokaal). Mede initiatiefnemer van actiegroep 'Automarkt Nee' en sponsor van 'Trolley Nee'. Omdat ik vóór een leefbaar Lingewaard ben.

Werkgelegenheid moet in de komende jaren één van de belangrijkste speerpunten van onze gemeente zijn. Dat kan door uitbreiding van bestaande bedrijven, maar ook door het ondersteunen van starters die vanuit een uitkering als ondernemer in hun eigen inkomen willen voorzien. Door de besparing op de uitkeringskosten kan dan geld vrij gemaakt worden voor bijvoorbeeld jeugd-, thuis- en ouderenzorg.
   
 8.  Jos Rensen (Huissen)
 

Mijn naam is: Jos Rensen
Ik ben geboren in Heteren
 en woon alweer geruime tijd met veel plezier in Huissen.

Mijn achtergrond is: In het dagelijks leven ben ik zelfstandig adviseur en interim manager op het brede terrein van het fysieke domein. Deze werkzaamheden verricht in hoofdzaak binnen en voor de (lokale) overheid.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben: 

Dat we een gemeente zijn die de belangen van de burger voorop stelt door te luisteren en te verbinden in de samenleving. Door het op de juiste wijze faciliteren van deze verbinding moet duidelijk worden dat de burger er toe doet.  U bent tenslotte het scharnierpunt in de samenleving. Goede initiatieven vanuit de samenleving zullen we omarmen en koesteren. Daarbij kunt u op mij rekenen, omdat dit mijn bijdrage aan een sociaal en veilig Lingewaard wordt.

Twitter: @JosRensen
Facebook: Jos Rensen
LinkedIn: Jos Rensen

Quote Voor een sociaal en veilig Lingewaard waar uw mening er toe doet.

   
 9.  John Joosten (Gendt)
   
 
   
 10.  John Wellink (Huissen)
   

Mijn naam is: John Wellink
Ik ben geboren in 1962 en woon in: Huissen
Mijn achtergrond is: Ik ben werkzaam als beroepsofficier bij de Koninklijke Marechaussee met als specialisme risico-analist integriteit binnen Defensie.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u en voor u bereikt hebben: 
Een leefbaar, sociaal, cultureel, veilig, sportieve en inspirerende gemeente waarin ruimte voor initiatieven van de inwoners wordt omarmd. 


   
 11.  Rick Bouwman (Doornenburg)
   
 
   
 12.  Peter Kaak (Doornenburg)
 13.  Betty van Waesberghe (Bemmel)
 14.  Ben Roelofs (Angeren)
 15.  Ina van Groningen-Niels (Gendt)
 16.  Piet Schrijver (Huissen)
 17.  Wim Raaijmakers (Doornenburg)
 18.  Corry Huisman te Boekhorst (Huissen)
 19.  Geert Joosten (Doornenburg)
 20.  Sjaak Hoogveld (Gendt)
 21.   Ria Berends (Huissen)
 22.  Bianco van Dalen (Angeren)
 23.  John Wolters (Huissen)
 24.  Geert van Alst (Doornenburg)
 25.  Trees Janssen van Dreumel (Gendt)
 26.  Peter Suilen (Huissen)
 27.  Jos Claassen (Doornenburg)
 28.  Peter Peeters (Gendt)
 29.  Wily Verhaegh (Huissen)
 30.  Gerard Bouwmeister Huissen)
   

 


© Leijser.nu