Kandidaten 2018


Logo LBL
Groepsfoto 2018

 1.  Johan Sluiter (Huissen)
   
Johan Sluiter Mijn naam is: Johan Sluiter
Ik ben geboren in 1962 en woon in: Huissen
Mijn achtergrond is: Sinds 2014 ben ik werkzaam als wethouder van de gemeente Lingewaard. Daarvoor ben ik 4 jaar raadslid geweest. In de functie van wethouder ben ik onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, natuur- en landschapsontwikkeling, sociale zaken en arbeidsmarkt, WMO en participatiewet. Tevens heb ik als eerste loco-burgemeester kennis gemaakt met de vele facetten rondom openbare orde en veiligheid.
De afgelopen ruim 4 jaar heb ik met college, raad en inwoners veel ervaring opgedaan bij de ontwikkeling en realisatie van beleid. Zoals bijvoorbeeld: het centrumplan Huissen, de functieverandering buitengebied, de start met de bouw van het sociale (zorg) appartementencomplex Oostervelden Bemmel en de vastgestelde nota Wonen 2016 – 2020. En me sterk gemaakt dat zorg via een kern- en wijkgerichte aanpak is georganiseerd. Beleid dat nu mede wordt bepaald door inwoners en professionals.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben:
Dat we wonen, leven en werken in een gemeente die zorg om inwoners en ondernemers meer dan voorheen centraal stelt en initiatieven stimuleert en oppakt. Daarbij moet het parool zijn  ‘ja, tenzij… ‘ in plaats van ‘nee, maar….’. Waarbij het gemeentebestuur dicht bij u als inwoner staat met persoonlijke aandacht voor eenieder.

Als betrokken inwoner jong of oud, als maatschappelijke organisatie of als bedrijf, heeft u terecht verwachtingen van de lokale politiek. LBL geeft daar met haar programma invulling aan. Wij hopen dat u in 2022 tevreden bent over onze inspanningen en opnieuw vol overtuiging voor LBL kiest.

Johan Sluiter over een veilige woonomgeving en woningbouw>>

Actief, Betrokken en Correct. Daarom: Doe mee, kies lijst 1             Twitter: @JohanSluiter 
   
 2.  Margareth Bouwmeister (Huissen)
   

Mijn naam is: Margareth Bouwmeister
Ik ben geboren Arnhem en woon in
: Huissen
Mijn achtergrond is: Beroepskracht bij het Nederlands Rode Kruis. 

Ik wil in 2018 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben: 
Een sociale gemeente Lingewaard, met goed bereikbare voorzieningen voor iedereen die dit nodig heeft.
Een integer bestuur
Een mooie wijk De Zilverkamp waar we met elkaar weer net zo trots op zijn, zoals ook bij de tot stand koming 50 jaar geleden.

Margareth Bouwmeister vraagt aandacht voor de mantelzorger>>

Twitter:
 @MargarethBouwmeister 
Facebook: Margareth Bouwmeister

   
 3.   René Derksen (Gendt)
   
René Derksen
Mijn naam is: René Derksen
Ik ben geboren, getogen en woon nog steeds met veel plezier in: 
Gendt

Mijn achtergrond is: Ik ben werkzaam als directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal. Een zich sterk ontwikkelend Montessori Kind Centrum. Daarnaast al vele jaren secretaris van Stichting Duursport Gendt, o.a. verantwoordelijk voor de jaarlijkse Kersenfeest Triathlon.
 
Ik wil in 2022 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben: Een gemeente waarin we samen met de kennis en kunde van inwoners werken aan een sociaal en samenwerkende gemeenschap. Waar evenementen gevierd worden en sport en welzijn elkaar blijven ontmoeten. En de toerist welkom is in onze sprankelende kernen. Lingewaard: sociaal, optimistisch en veilig.

René Derksen over duurzaamheid en integriteit>>

Twitter: @ReneDerksen 
   
 4.  Henk Minkhorst (Bemmel)
   
Henk Minkhorst
Mijn naam is: Henk Minkhorst
Ik ben geboren in Bemmel en getogen in: 
Bemmel

Mijn achtergrond is:  Na het overlijden van Marion ben ik vorig jaar gelukkig getrouwd met Petra en trotse vader van 3 kinderen en 6 kleinkinderen.

Mijn achtergrond is oorspronkelijk auto technisch, maar door langdurig mantelzorger te zijn geweest ben ik overgestapt naar zorg en welzijn. Doordat ik vanuit mijn werk bij diverse zorg en welzijn  organisaties steeds meer te maken kreeg met gemeenten is mijn interesse in de politiek ontstaan.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben: In 2022 wil ik met LBL en samen met u en voor u bereikt hebben dat de inwoners van onze gemeente er echt toe doen. Dit kan door inwoners en organisaties actief op te zoeken en met hen te zoeken naar eigentijdse oplossingen bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Daar wil ik mij met LBL de komende jaren sterk voor maken.

Voor een sociaal en veilig Lingewaard hebben we elkaar nodig.

   
 5.  Stefan Rasing (Angeren)
   
Stefan Rasing
Mijn naam is: Stefan Rasing
Ik ben geboren in 1961 en woonachtig in: Angeren
Mijn achtergrond is: zelfstandig ondernemer en eigenaar van twee bedrijven FIT Avontuurlijke sportreizen en FIT Gezond in beweging/FIT consultancy. Ik organiseer reizen die een stimulans zijn om te gaan of te blijven sporten. Mensen en culturen komen op unieke plekken ter wereld samen. Wij helpen hiermee het voortbestaan van oude culturen die dreigen te verdwijnen.

In het bedrijf FIT consultancy ben ik professioneel actief voor gemeenten op het gebeid van vastgoed en financiën. Binnen deze zogenaamde “harde sectoren” zijn de sociale en culturele beleidsdoelen leidend voor het verloop van vele projecten. Mijn functionele rol daarbij is doorgaans adviseur en projectleider. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: leefbaarheid in relatie met vastgoed (optimaliseren van sport-, welzijn-, cultuur- en ontmoetingscentra), theater exploitaties, adviseren bij en het opstellen van accommodatiebeleid, haalbaarheidsstudies van sport-, cultuur- en welzijnsaccommodaties en privatiseringsvraagstukken.

Ik wil in 2022 samen met LBL en voor u bereikt hebben: Dat onze kwaliteit van leven in Lingewaard voor iedereen de moeite waard blijft.  Vooral elkaar de moeite waard vinden, vind ik belangrijk. Een aantal cruciale woorden die bij het behouden en verbeteren van het leven in Lingewaard horen, zijn: samen, in passende samenhang, concreet, resultaatgericht en sociaal ondernemend.

   
 6.  Bud Joosten (Doornenburg)
   
Bud Joosten
Mijn naam is: Bud Joosten
Ik ben geboren in 1952 en woon mijn hele leven al in: Doornenburg
Mijn achtergrond is: Al meer dan 40 jaar actief betrokken bij heel veel stichtingen, verenigingen en als vrijwilliger. Ook al 25 jaar actief in de politiek, waarvan 9 jaar wethouder en 8 jaar raadslid van de gemeente Lingewaard.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u en voor u bereikt hebben: Dat Lingewaard een mooie en veilige gemeente is met goede sociale voorzieningen, moderne sportaccommodaties en met aandacht voor elkaar in een zorgzame samenleving.

   
 7.  Joachim de Bruin (Huissen)
   
Joachim de Bruin
Mijn naam is: Joachim de Bruin
Ik ben geboren in 1946 en woon in: Huissen

Als zelfstandig ondernemer ben ik bedrijfsadviseur en ondernemerscoach. Daarnaast help ik starters die vanuit een uitkering hun eigen bedrijf willen opzetten.

Ik woon sinds 1982 met veel plezier in Huissen en sta met beide benen in onze samenleving. In de voormalige Gemeente Huissen was ik ruim acht jaar raadslid. Was actief als bestuurslid van Horus, voorzitter van de Betuwse Biljartbond en redactielid van het voormalige politieke programma 'Publieke Tribune' van HTV (nu Lingewaard Lokaal). Mede initiatiefnemer van actiegroep 'Automarkt Nee' en sponsor van 'Trolley Nee'. Omdat ik vóór een leefbaar Lingewaard ben.

Werkgelegenheid moet in de komende jaren één van de belangrijkste speerpunten van onze gemeente zijn. Dat kan door uitbreiding van bestaande bedrijven, maar ook door het ondersteunen van starters die vanuit een uitkering als ondernemer in hun eigen inkomen willen voorzien. Door de besparing op de uitkeringskosten kan dan geld vrij gemaakt worden voor bijvoorbeeld jeugd-, thuis- en ouderenzorg.
   
 8.  Jos Rensen (Huissen)
 
Jos Rensen
Mijn naam is: Jos Rensen
Ik ben geboren in Heteren
 en woon alweer geruime tijd met veel plezier in Huissen.

Mijn achtergrond is: In het dagelijks leven ben ik zelfstandig adviseur en interim manager op het brede terrein van het fysieke domein. Deze werkzaamheden verricht in hoofdzaak binnen en voor de (lokale) overheid.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u voor u bereikt hebben: 

Dat we een gemeente zijn die de belangen van de burger voorop stelt door te luisteren en te verbinden in de samenleving. Door het op de juiste wijze faciliteren van deze verbinding moet duidelijk worden dat de burger er toe doet.  U bent tenslotte het scharnierpunt in de samenleving. Goede initiatieven vanuit de samenleving zullen we omarmen en koesteren. Daarbij kunt u op mij rekenen, omdat dit mijn bijdrage aan een sociaal en veilig Lingewaard wordt.

Twitter: @JosRensen
Facebook: Jos Rensen
LinkedIn: Jos Rensen

Quote Voor een sociaal en veilig Lingewaard waar uw mening er toe doet.

   
 9.  John Joosten (Gendt)
   
 John Joosten Mijn naam is: John Joosten
Mijn achtergrond is: Werkzaam bij Rodruza Steenfabriek  de “Zandberg” te Gendt. In mijn vrije tijd ben ik lid van Zwem- en  Polovereniging Thetis en commissielid van SDG – Stichting Duursport Gendt.
Ik ervaar LBL als een warme vereniging waar iedereen respectvol met elkaar omgaat en transparant met elkaar wordt gecommuniceerd. Een betrouwbare, eerlijke en transparante houding is voor mij een voorwaarde en behoort tot de kernwaarde van onze vereniging. Ik zie het als een uitdaging én grote wens om inwoners, zowel jong als oud, meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. Mijn voorkeur gaat uit naar het beleidsterrein zorg en welzijn.

In 2022 wil ik met LBL en u het volgende voor u bereikt hebben: De huidige samenleving verandert in hoog tempo. Ik vind het van groot belang dat elke inwoner van Lingewaard recht heeft om deel te nemen aan onze samenleving. Mijn motto: “iedereen doet mee”. betekent dat wij jongeren en senioren perspectief moeten bieden zodat zij zich (blijvend) kunnen vestigen in onze gemeente. Het verder versterken van het huidig ingezette woningbeleid is hiermee een stap in de juiste richting. Daarnaast is het van belang om verenigingen en welzijnsorganisaties meer te ondersteunen en stimuleren, waarbij het  vooral belangrijk is om verenigingen te waarderen voor hun maatschappelijke inspanningen! 

Tot slot wil ik graag een bijdrage leveren aan de verbetering van het sociaal leefklimaat in onze kernen, het positief stimuleren van het samenleven en -werken tussen weerbare en kwetsbare inwoners is hiervan een voorbeeld. 
   
 10.  John Wellink (Huissen)
   
John Wellink
Mijn naam is: John Wellink
Ik ben geboren in 1962 en woon in: Huissen
Mijn achtergrond is: Ik ben werkzaam als beroepsofficier bij de Koninklijke Marechaussee met als specialisme risico-analist integriteit binnen Defensie.

Ik wil in 2022 met LBL en samen met u en voor u bereikt hebben: 
Een leefbaar, sociaal, cultureel, veilig, sportieve en inspirerende gemeente waarin ruimte voor initiatieven van de inwoners wordt omarmd. 


   
 11.  Rick Bouwman (Doornenburg)
 12.  Peter Kaak (Doornenburg)
 13.  Betty van Waesberghe (Bemmel)
 14.  Ben Roelofs (Angeren)
 15.  Ina van Groningen-Niels (Gendt)
 16.  Piet Schrijver (Huissen)
 17.  Wim Raaijmakers (Doornenburg)
 18.  Corry Huisman te Boekhorst (Huissen)
 19.  Geert Joosten (Doornenburg)
 20.  Sjaak Hoogveld (Gendt)
 21.   Ria Berends (Huissen)
 22.  Bianco van Dalen (Angeren)
 23.  John Wolters (Huissen)
 24.  Geert van Alst (Doornenburg)
 25.  Trees Janssen van Dreumel (Gendt)
 26.  Peter Suilen (Huissen)
 27.  Jos Claassen (Doornenburg)
 28.  Peter Peeters (Gendt)
 29.  Wily Verhaegh (Huissen)
 30.   Gerard Bouwmeister (Huissen)
   

 Logo LBLFractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu