Agenda compleet.

De agenda is is bijgwerkt t/m 31 december 2012 voor zover de gegevens op 1 januari j.l. bekend waren. Verfijningen zullen nog volgen. De agenda is een 'lopend' document hetgeen inhoudt dat er in de loop van het jaar wijzigingen zullen zijn. Indien u de data gebruikt om aantekeningen in uw persoonlijke agenda te noteren, is het dan ook raadzaam de agenda van LBL regelmatig te raadplegen! Helaas werken de links naar de gemeentelijke website nog niet omdat het raadsinformatiesysteem van de gemeentelijke website niet actief is. Deze links zullen toegevoegd worden zodra zij beschikbaar zijn.Terug naar overzicht

© Leijser.nu