Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2015 laat elke fractie het licht schijnen op het nieuwe begrotingsjaar: de Algemene Beschouwingen. Deze raadsvergadering vond afgelopen donderdag 13 november plaats in De Valom te Huissen.

De fractievoorzitter van Lokaal Belang Lingewaard begon zijn beschouwingen als volgt:

Voorzitter, collega’s, aanwezigen. Allereerst willen wij onze dank uitspreken richting organisatie voor deze goed leesbare programmabegroting 2015. Wederom is er een verbeterslag gemaakt. Om als gemeenteraad goede afwegingen te kunnen maken, maar ook op een goede wijze te kunnen sturen zal een doorontwikkeling op de agenda moeten blijven staan.

Lees verder (er wordt een pdf-document geopend in een nieuw venster)>>

 Terug naar overzicht

© Leijser.nu