Algemene beschouwing Programmabegroting 2014

Op de raadsvergadering van 14 november jl is de programmabegroting 2014 behandeld. Elke fractie houdt tevens de algemene beschouwingen. Hier kunt u de Algemene Beschouwing van Lokaal Belang Lingewaard lezen.

Voorzitter, collega´s, collegeleden en aanwezigen.

Lingewaard heeft een roerige tijd achter de rug. Een tijd die we, als het aan Lokaal Belang Lingewaard ligt, snel achter ons moeten laten. De blik moet vooruit, gericht op ons mooie Lingewaard, op de identiteit van onze kernen, op aanstaande ontwikkelingen. Het vraagt ons aller aandacht om daar in gezamenlijkheid de juiste en voor onze inwoners goede beslissingen in te nemen. Dat is onze taak als raad en daar is waar ook Lokaal Belang voor staat. 


Lees verder>> Terug naar overzicht

© Leijser.nu