Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord schriftelijke vragen

In augustus heeft Lokaal Belang Lingewaard schriftelijke vragen gesteld in verband met de zorg om de PGB (persoons gebonden budget).
De fractie wilde van het college weten wat de stand van zaken in Lingewaard is. Maar ook of Lingewaard de deadline wel haalt. En wanneer dit onverhoopt niet het geval zou zijn welke maatregelen Lingewaard dan neemt om bijvoorbeeld de betrokken inwoners goed te informeren.

Het college laat in hun antwoord dd 15 september weten dat de 17 openstaande herbeoordelingen in de WMO voor 1 oktober zijn afgerond.
De verwachting is dat de 51 herbeoordelingen bij de jeugd niet voor 1 oktober gereed zullen zijn. Wel is de verwachting dat dit voor 1 november zal lukken.

Extra maatregelen acht het college daarom ook niet nodig.

Lees hier de schriftelijke vragen incl antwoord>>

 Terug naar overzicht

© Leijser.nu