Antwoorden College schriftelijke vragen openbaar groen

Antwoorden College schriftelijke vragen openbaar groen

Op 6 augustus heeft de fractie van Lokaal Belang Lingewaard schriftelijke antwoorden gesteld aan het college over de erbarmelijke staat van het openbaar groen.


De antwoorden op de vragen stemmen de fractie niet tot tevredenheid. Wel is de fractie content met de reactie van het college dat het college eveneens van mening is dat de huidige staat van het openbaar groen niet voldoet aan het vastgestelde onderhoudsplan. Ontevreden is de fractie met de reactie welke stappen het college denkt te gaan ondernemen om dit te verbeteren. 

De fractie beraadt zich over eventuele vervolgstappen.

Lees hier de beantwoording van de schriftelijke vragen>>


   Terug naar overzicht

© Leijser.nu