Antwoorden College schriftelijke vragen toeristenbelasting

Op de schriftelijke vragen van Lokaal belang heeft het college binnen de gevraagde termijn geantwoord. Lokaal Belang is het college daarvoor erkentelijk.

Op dit moment beraadt de fractie zich nog over het vervolg.


Lees hier de antwoorden schriftelijke vragen toeristenbelasting>>

Lees hier de bijlage actieplan beleidsnotitie juli 11>> 

 Terug naar overzicht

© Leijser.nu