Brede coalitie in Lingewaard

Brede coalitie in Lingewaard

Gesprekken tussen D66, GroenLinks en de huidige oppositie (LBL, VVD, CDA, PvdA en fractie Reijmers) hebben geleid tot een besluit tot samenwerking, dat wordt uitgewerkt in een raadsakkoord op hoofdlijnen. Dit conceptakkoord zal spoedig aan de achterbannen worden voorgelegd en in de eerste vergadering na de zomervakantie in de gemeenteraad in stemming wordt gebracht.

In de Raadsvergadering van 28 juni zal afscheid genomen worden van de wethouders Schut en Janssen. Hun plaats zal in september worden ingenomen door één nieuwe wethouder, zonder plaatselijke politieke binding. Ook zal in het college een herschikking van taken plaats vinden.
De zeven partijen zijn blij dat er weer een nieuw perspectief is, waardoor Lingewaard niet in een bestuurlijk vacuüm terecht komt.


De val van het college werd een feit in de raadsvergadering van 21 juni jl.
In deze tumultueuze raadsvergadering waarin de kadernota werd besproken, ging het mis in de huidige coalitie. Tijdens de inbreng van een amendement van B06 en lingewaard.NU tegen de plannen van het eigen college over de trolleybus kwam het tot een breuk.
Aannemen van dit amendement zou betekenen dat het college tegen de eigen plannen (in dit geval de aanleg van een trolleybuslijn tussen Huissen en Arnhem) zou zijn. Terwijl juist zo hard gepoogd is om dit voor Lingewaard voor elkaar te krijgen.  Voor € 320.000 - van het totaal van €5 Miljoen - zal de trolleybuslijn worden aangelegd, zes haltes op juiste hoogte worden gemaakt en de rotonde bij de Huismanstraat aangepast.
Alleen al de bushaltes, die ook aangelegd zouden moeten worden als een reguliere buslijn Loovelden zou ontsluiten, kosten ongeveer € 300.000. Met andere woorden, voor € 20.000 bezuiniging, wilden B06/L2000 en lingewaard.NU vijf miljoen aan Lingewaard voorbij laten gaan.
D66 zegde het vertrouwen op en GroenLinks sloot zich daarbij aan. Inmiddels is er op een prettige manier tot een samenwerking gekomen met LBL, CDA, VVD, PvdA en fractie Reijmers.
 
(Dit is het persbericht dd 24-6-12: GL, D66, VVD, CDA, PvdA, fractie Reijmers, Lokaal Belang Lingewaard)Terug naar overzicht

© Leijser.nu