Coalitiebesprekingen Lingewaard op koers

Coalitiebesprekingen Lingewaard op koers

 13-4-14

Op zaterdag 12 april 2014 heeft formateur Johan Sluiter de onderhandelingen met de beoogde coalitiepartners Lokaal Belang Lingewaard, lingewaard.NU, CDA en VVD vervolgd. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben de deelnemers gesproken over het programma voor de aankomende vier jaren. De besprekingen hebben geleid tot een concept-programma dat in de komende dagen wordt voorgelegd aan de deelnemende partijen.

Op woensdag 16 april a.s. zullen de vier beoogde coalitiepartijen de reacties vanuit hun partij op het concept-programma bespreken en het programma definitief maken.

Alle fracties worden op donderdagavond 17 april a.s. uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan hen het programma overhandigd en zal door formateur Johan Sluiter een toelichting worden gegeven. Daarnaast zullen de namen van de wethouderskandidaten bekend worden gemaakt.

Aansluitend aan deze bijeenkomst zal om 20.00 uur een persconferentie worden gegeven in de Burgzaal van Kasteel De Kinkelenburg aan de Kinkelenburglaan in Bemmel. De persconferentie heeft een openbaar karakter, belangstellenden zijn van harte welkom.Terug naar overzicht

© Leijser.nu