Eerste coalitiebesprekingen Lingewaard goed verlopen

Eerste coalitiebesprekingen Lingewaard goed verlopen

Op woensdagavond 2 april heeft formateur Johan Sluiter een eerste gezamenlijke, inhoudelijke gespreksronde gevoerd met de beoogde coalitiepartners Lokaal Belang Lingewaard, lingewaard.NU, CDA en VVD.

De formateur kijkt terug op een positieve, constructieve bijeenkomst:“We zijn gestart met het doornemen van de verkiezingsprogramma’s van de vier deelnemende partijen. Iedere partij heeft daarbij aangegeven wat hun speerpunten zijn oftewel de belangrijkste punten voor het toekomstige coalitieprogramma. Vervolgens hebben we alle inhoudelijke thema’s gerubriceerd. Uiteraard hebben hierin ook de lopende zaken uit het coalitieakkoord van het nog zittende college van burgemeesters en wethouders meegenomen.”, aldus Johan Sluiter.

De komende dagen houden de vier politieke partijen, afzonderlijk van elkaar, intern beraad. Iedere fractie maakt voor zichzelf uit welke zaken belangrijk zijn en welke punten eventueel inwisselbaar zijn. Dit maakt inzichtelijk over welke punten overeenstemming is en over welke punten nog discussie zal moeten plaatsvinden. Maandagavond 7 april treffen de vier partijen elkaar weer en starten de onderhandelingen en daarmee ook het opstellen van een nieuw coalitieprogramma.

Zodra er een nieuw coalitieprogramma ligt, kan worden gesproken worden over de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De ambitie is om het nieuwe college te presenteren op donderdag 24 april 2014, de eerste formele raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad van Lingewaard.Terug naar overzicht

© Leijser.nu