Fakkeltochten tegen A15-brug en voor betere inpassing

Fakkeltochten tegen A15-brug en voor betere inpassing

Zaterdag 28 januari vinden om 17.00 uur aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal fakkeltochten plaats tegen het Standpunt van minister Schultz voor doortrekking van de A15.

Kees Telder (wethouder Lingewaard) en Henk Nijland (wethouder Duiven), elk aan ‘hun’ zijde van het kanaal, zullen tegelijkertijd het maatschappelijk verzet tegen het Standpunt verwoorden en pleiten vóór een goed ingepaste A15. Bewoners die zich zorgen maken om de plannen, worden opgeroepen om zich bij de fakkeltochten aan te sluiten.

Betere inpassing
De fakkeltochten worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van achttien bewoners-, natuur- en milieuorganisaties (1). Onder hen leven verschillende meningen over nut en noodzaak van de A15-doortrekking van Bemmel naar de A12 bij Duiven/Zevenaar. Maar allemaal vinden ze dat áls de A15 wordt doorgetrokken, dit op een fatsoenlijke wijze dient te gebeuren. Samen met de gemeenten Lingewaard, Duiven en Zevenaar hebben de organisaties overeenstemming over een inpassing en een tracé met veel minder negatieve effecten op de leefomgeving van omwonenden, het waardevolle landschap en de hoge natuurwaarden.
Belangrijke punten hierin zijn een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, geheel verdiepte ligging nabij woonwijken en beperken van de verkeersoverlast in Zevenaar door het openhouden van een bestaande aansluiting op de A12.

Alternatief binnen budget
Minister Schultz bracht op 16 januari 2012 haar Standpunt naar buiten. Zij kiest voor een doortrekking met brug en slechts voor een klein deel een half verdiepte ligging. Volgens de Minister past het doortrekkingsalternatief, dat in de regio op echt draagvlak kan rekenen, niet binnen het beschikbare budget. Maar een expertgroep, bestaande uit negen deskundigen op het gebied van bruggen- en tunnelbouw, heeft in een ‘tegenbegroting’ aangetoond dat zo’n alternatief wél binnen dit budget kan worden gerealiseerd. De fakkeltochten zijn een signaal aan Provinciale Staten van Gelderland en de Tweede Kamer om te komen tot een herziening van het Standpunt van de Minister.

Blankenburgtunnel
Opmerkelijk is dat tegelijkertijd met deze fakkeltochten aan de andere kant van het land óók een fakkeltocht plaatsvindt, tegen een al evenzeer omstreden Standpunt van de Minister: verbinden van de A15 met de A20 en A4 in Midden-Delfland d.m.v. de Blankenburgtunnel. Ook hier negeert de Minister het aangedragen alternatief - de Oranjetunnel - omdat het te duur zou zijn.


Datum: zaterdag 28 januari 2012

* Tijd: verzamelen 16.45, fakkeltochten 17.00-18.30 uur
* Locatie oostzijde: Hanzeroute Galgendaalsedijk, Groessen, bij standbeeld ‘de Mammoet’ en tunnelmond Betuweroute. Parkeren langs de Vossendel.
* Locatie westzijde: kruispunt Rijnstraat/Rijndijk, Doornenburg, bij het transformatorhuisje. Parkeren in de berm van de Rijnstraat.

 
Nadere informatie:
> Milieudefensie Nijmegen - Gelderse Natuur en Milieufederatie: Alex de Meijer, 06 48820433
> Dorpsraad Loo - Musketiersoverleg: Hans Walravens, 06 22596160
> Platform Doornenburg - Bewonersgroep Lingewaard A15: Jeannette Weijers, 06 51628796

(1) Dit zijn: Dorpsraad Babberich, Dorpsraad Groessen, Dorpsraad Loo, Dorpsraad Ooij, Dorpsraad Ressen, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Milieudefensie Arnhem, Milieudefensie regio Nijmegen, Platform Bemmel West, Platform Doornenburg, Platform Haalderen, Platform Loovelden, Platform ’t Hoogste Belang (Bemmel), Stichting Argus A15 (Zevenaar), Stichting Bewonersoverleg Groessen A15, Stichting Milieuvrienden Duiven, Stichting Strijdbaar Angeren, Wijkplatform Zilverkamp-HolthuysenTerug naar overzicht

© Leijser.nu