Fractie Lokaal Belang afwezig op geheime Raadsbijeenkomst Centrumplan Huissen

Fractie Lokaal Belang afwezig op geheime Raadsbijeenkomst Centrumplan Huissen

Op zaterdag  24 maart a.s. zal wethouder Frans Schut uitleg geven over de financiële consequenties centrumplan Huissen aan de gemeenteraad van Lingewaard tijdens een besloten en vertrouwelijke bijeenkomst.

Deze bijeenkomst is niet openbaar en er wordt geheimhouding gevraagd.Vooropgesteld Lokaal Belang Lingewaard zal de verplaatsing van Albert Heijn en Hema ondersteunen.
Lokaal Belang Lingewaard is echter wel van mening dat daar waar verkoop van grond, investering in infrastructuur, investering in nutsstructuur (gas,water, licht, etc.) voor de noodlocatie van Albert Heijn, grondposities en eigendom gronden, welke deel uit maken van de besprekingen openbaar horen te zijn. Begrijpelijk is dat daar, waar nog onderhandelingen gaande zijn, terughoudendheid betracht dient te worden. Maar dat geldt onzes inziens absoluut niet voor alle informatie. Immers wat moet een fractie nu met deze informatie? Fractieleden kunnen en mogen er met niemand over spreken. Ook in de aankomende raadsvergadering (29 maart as) wanneer er gevraagd wordt aan de gemeenteraad akkoord te gaan met wijzigingen in de huidige goedgekeurde centrumvisie van Huissen kunnen geen vragen aan de portefeuillehouder gesteld worden over grondposities, transacties, investeringen, etc. De fracties zijn vertrouwelijk geïnformeerd, hebben op dat moment vragen kunnen stellen en kunnen daar daarna verder niets meer mee.

Daar past Lokaal Belang Lingewaard voor.

Er staan grote veranderingen op stapel waar ook in het openbaar het debat inclusief vragen over gevoerd moet kunnen worden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de woningbouw op het Aloysiusterrein, wie betaalt de voorzieningen op de tijdelijke Albert Heijn locatie, in wiens handen komt de grond van het huidige parkeerterrein, wat wordt daarvoor betaald, zijn slechts een paar vragen.

Lokaal Belang Lingewaard is van mening dat al deze vragen en opmerkingen in een openbare vergadering behandeld dienen te worden en niet op een besloten en vertrouwelijke raadsbijeenkomst. Lokaal Belang wil geen deelgenoot worden van een geheim overleg daar waar het gaat over een wezenlijk algemeen Huissens belang. 

Open en transparant was toch het credo van dit college?

Nu wordt de gemeenteraad van Lingewaard zwijgplicht opgelegd, de mond gesnoerd.

Wij doen hier niet aan mee! Lokaal Belang Lingewaard zal daarom niet aanwezig zijn tijdens deze informatiebijeenkomst.


Fractie Lokaal Belang LingewaardTerug naar overzicht

© Leijser.nu