Gemeenteraad neemt initiatief tot nieuwe cultuurnota.

De fractie van Lokaal Belang hield een pleidooi voor behoud van de bestaande culturele waarden in de Lingewaardse samenleving en omarmde het collegestandpunt om het budget in stand te houden. Dit in tegenstelling tot andere gemeenten, waar op deze post vaak (als eerste) wordt beknibbeld, blijft in Lingewaard het bestaande budget overeind. Diverse raadsleden hielden een boeiend betoog met treffende voorbeelden van het belang van cultuur. Het werd een goed ‘cultureel’ debat. Zowel het amendement van de VVD als de motie van D66 werden na wat aanpassingen aangenomen door vrijwel de gehele raad. Een mooie samenwerking tussen coalitie en oppositie om zo te komen tot een vervolg op het huidige beleid.

 

Lokaal Belang Lingewaard vindt het belangrijk om de culturele waarden binnen de gemeente te behouden en door te geven aan onze jeugd. Het is in onze ogen dan ook zeer van belang dat vergrijzende (kleine) kernen aangevuld worden met jonge gezinnen. Hierdoor kan cultuur en sport behouden blijven en zich ook in deze kernen verder verbreden. Plannen hiervoor zijn in Angeren en Doornenburg in ontwikkeling en worden door het college actief ondersteund. Lokaal Belang zal deze initiatieven nauwlettend volgen, op onze eigen wijze: Actief, Betrokken en Correct.

 

Lokaal Belang LingewaardTerug naar overzicht

© Leijser.nu