Gemeenteraad vergadert papierloos

Gemeenteraad vergadert papierloos

De gemeenteraad is na het zomerreces gestart met het papierloos vergaderen.

Ook in Lingewaard is het papierloos vergaderen door de gemeenteraad ingevoerd. De dikke enveloppen die bij de raadsleden en andere betrokkenen in de brievenbus vielen zijn vanaf nu verleden tijd. Daarvoor in de plaats wordt er gewerkt met het programma IBabs.
De raadsleden en fractievolgers (PAleden) hebben intussen de eerste training achter de rug om de kneepjes van het programma eigen te maken.

Natuurlijk kan ook elke inwoner op een eenvoudige wijze de gemeenteraad blijven volgen. Dat kan via een app op de tablet of mobiele telefoon (IBabs-pro) of door in te loggen via internet op IBabs.

Gebruik de inloggegevens:
Site: Lingewaard
Emailadres: burger (alleen dit woord, emailadres niet nodig)
Wachtwoord: burger

Heeft u vragen, neem gerust contact op met een van onze fractieleden of met de griffie van de gemeente Lingewaard raadsgriffie@lingewaard.nl.

Lees hier 'Papierloos vergaderen Lingewaard>>
 Terug naar overzicht

© Leijser.nu