In memoriam erelid Bart Leijser

In memoriam erelid Bart Leijser

Memoriam Bart Leijser

28 mei 1931 – 10 augustus 2013


Met verdriet hebben bestuur, fractie en de leden van Lokaal Belang Lingewaard kennis genomen van het overlijden van ons erelid Bart Leijser in de nacht van vrijdag op zaterdag 10 augustus 2013. Na een kort ziekbed is Bart Leijser overleden, 82 jaar oud.

Bart, voormalig tuinder, was sinds 1974 politiek actief als raadslid, eerst voor de VVD later voor de mede door hem opgerichte partij Huissens Elan. Hiervoor is Bart wethouder geweest van Openbare werken en Milieu van 1990 tot 1994. Hij stond aan de wieg van de invoering van het zogenaamde DIFTAR systeem voor huisvuil, waarbij het uitgangspunt is dat betaald wordt voor het aantal maal dat huisvuil wordt aangeboden. Na de herindeling werd dit systeem in heel Lingewaard overgenomen.

In de opmaat tot de gemeentelijke herindeling, die in 2001 is gerealiseerd, is Huissens Elan samen met andere Huissense lokale partijen in 1997 samengegaan in Partij Huissen. Om na de herindeling met een sterke lokale partij verder te kunnen heeft Bart vanuit Partij Huissen mede aan de wieg gestaan van de fusie van meerdere lokale partijen. Deze fusie heeft uiteindelijke geleid tot het oprichten van Lokaal Belang Lingewaard.

Hierbij was hij actief in het voorlopige bestuur in oprichting. Na de vorming van het nieuwe bestuur van Lokaal Belang Lingewaard trok Bart zich terug uit de actieve politiek. Wegens zijn grote betrokkenheid bij de lokale politiek en zijn verdienste voor de totstandkoming van Lokaal Belang Lingewaard als een van de grondleggers, is hij benoemd tot erelid van Lokaal Belang Lingewaard.

Hoewel op leeftijd, bleef Bart betrokken bij de partij. Kort geleden bezocht hij nog een steunfractie bijeenkomst.

Wij herinneren ons Bart als een gedreven politicus, gericht op succes zonder daarbij de menselijk maat te vergeten.


We wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte bij dit grote verlies.

Het bestuur

 Terug naar overzicht

© Leijser.nu