Inloopavond ontwerp bestemmingsplan Huissense Waarden

Inloopavond ontwerp bestemmingsplan Huissense Waarden

Vanaf 6 september a.s. ligt het voorontwerp bestemmingsplan Huissensche waarden gedurende zes weken ter visie. 

Inloopavond: maandag 17 september 2012
Plaats: De Valom in Huissen (Karstraat 2)
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur

Het bestemmingsplan ziet op de herinrichting van de Huissensche Waarden, de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder in de gemeente. Deze herinrichting maakt deel uit van de projecten die zijn opgenomen in het Rijksbesluit (PKB) Ruimte voor de Rivier van december 2006 en voorziet onder anderen in de veilige afvoer van hoogwater, natuurontwikkeling en mogelijkheden voor recreatie.
De herinrichting wordt mogelijk gemaakt door middel van een particulier initiatief. De rivierverruiming, de natuurontwikkeling en de recreatieve ontsluiting en ontwikkeling van het gebied worden bekostigd uit zandwinning. Daarbij blijft na uitvoering van het project een waterplas van ca. 90 ha bestaan die verbonden is met de rivier.

Het plangebied is ruim 700 hectare groot en ligt tussen de Rijndijk bij Huissen, Angeren en Doornenburg, en de rivier Nederrijn / het Pannerdensch Kanaal.

Het voorontwerp bestemmingsplan Huissensche waarden met het Milieueffectrapportage Huissensche Waarden en andere bijlagen kunt u als volgt raadplegen:
- Het digitale bestemmingsplan met bijlagen kunt u raadplegen op de landelijke website ruimtelijkeplannen: klik hier>>
- Het bestemmingsplan met bijlagen is digitaal in te zien op de website van de gemeente Lingewaard klik hier>>
- Zowel het digitale als analoge bestemmingsplan met bijlagen ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.


(bron Gemeente Lingewaard) 


Terug naar overzicht

© Leijser.nu