Lokaal Belang kiest een nieuwe voorzitter

Lokaal Belang kiest een nieuwe voorzitter

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering 20 maart j.l. in het Ontmoetingscentrum te Doornenburg heeft Lokaal Belang Lingewaard een nieuwe voorzitter gekozen.


Vorig jaar heeft de huidige voorzitter te kennen gegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Na zo’n 10 jaar de voorzittershamer gehanteerd te hebben vindt hij dat de vereniging recht heeft op een nieuw gezicht.

Het bestuur heeft in Betty van Waesberghe een waardige kandidaat gevonden, “We denken met Betty een goede opvolgster te hebben gevonden, die met nieuwe ideëen en elan de vereniging kan leiden” is de mening van het bestuur.
Tijdens de ledenvergadering van 20 maart j.l. is zij aan de leden van de vereniging voorgesteld en voorgedragen als kandidaat voorzitter. Vervolgens is zij met algemene stemmen gekozen.
Onder applaus van de leden werd haar de voorzittershamer overhandigd door de scheidende voorzitter.

Naast het aantreden van Betty van Waesberghe is door de leden Piet Schrijver in het bestuur herkozen en neemt Ria Berends, eveneeens met algemene stemmen, als nieuw lid zitting in het bestuur. AlV 20-3-12Terug naar overzicht

© Leijser.nu