Lokaal Belang stelt het vernieuwd beginselprogramma vast

Lokaal Belang stelt het vernieuwd beginselprogramma vast

Op de Algemene Ledenvergadering van 4 maart a.s. zal Lokaal Belang Lingewaard het Beginselprogramma 2014 vast stellen.

Dit concept-Beginselprogramma legt het bestuur van Lokaal Belang haar leden voor op 4 maart a.s. en vormt tevens de opmaat voor de Gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2014 zullen plaatsvinden. Op basis van het beginselprogramma zal de programmacommissie van de partij het nieuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 gaan schrijven.

In de komende maanden zal de fractie van Lokaal Belang Lingewaard de steunfractievergaderingen in de kernen speciaal richten op de verkiezingen van 2014. Door deze bijeenkomsten met inwoners in de verschillende kernen worden de commissieleden belast met het nieuwe verkiezingsprogramma nog beter gevoed.

Op 12 maart as zal de Steunfractie in het OC in Doornenburg worden gehouden.

 Terug naar overzicht

© Leijser.nu