Piet Schrijver treedt af als bestuurslid

Piet Schrijver treedt af als bestuurslid

Op de algemene ledenvergadering van 15 maart 2016 treedt Piet Schrijver af als bestuurslid van Lokaal Belang Lingewaard. Als opvolger wordt Sanne Witjes benoemd.

De afscheidsspeech van voorzitter Betty van Waesberghe wordt ingeleid door een fragment uit een van de mooie verhalen van Toon Tellegen, daarna vervolgt de voorzitter:

'Piet heeft namelijk zo ontzettend veel gedaan dat ik dat niet allemaal kan memoreren. Hij is namelijk niet alleen actief en betrokken bij LBL, maar hij heeft tal van andere bestuursfuncties.

Zo is hij een van de drijvende krachten achter Huissen bij kaarslicht en heeft hij samen met een aantal vrijwilligers een heus computermuseum ingericht in het voormalige Girogebouw aan de Velperweg in Arnhem, wat binnenkort gaat verhuizen naar het Bedrijfshistorisch Archief ING in Amsterdam.
Laten we ook niet vergeten wat Piet gedaan heeft om het Stadhues in Huissen van de grond te krijgen. Verder is hij nog niet zo lang geleden, samen met zijn broer in het zonnetje gezet omdat zij beiden 50 jaar lid waren van de muziekvereniging Volharding. Hij is actief bij drie blaasorkesten. Niet alleen Actief en Betrokken, maar dus ook zeer trouw en loyaal.

Die loyaliteit zien we ook terug in zijn jarenlange betrokkenheid bij het bestuur van onze partij. Al vóór het ontstaan van LBL was Piet betrokken bij de politiek. Hij was actief bij partij Geene in de gemeente Huissen en deed daar vooral commissiewerk in de commissie Sport en Onderwijs. Later mee gefuseerd naar Partij Huissen die weer opging in Lokaal Belang.
Vanaf 2003 maakt Piet deel uit van het bestuur van LBL. Hij notuleerde aanvankelijk de bestuursvergaderingen en later ook algemene ledenvergaderingen. Zijn nauwgezetheid bij het schrijven van teksten zullen wij zeer missen in onze vergaderingen. Piet vond alle foutjes, hoe klein ook, in iedere tekst. Daar konden we vast op vertrouwen. We zullen nu weer zelf goed moeten gaan lezen.

Zijn motivatie om bestuurlijk actief te zijn:
♦ Piet hecht aan goede communicatie, ook naar de leden toe die niet (altijd) aanwezig kunnen zijn bij vergaderingen;
♦ Piet vindt het belangrijk om eerlijke en transparante politiek te bedrijven op grond van goede argumenten;
♦ Piet is zeer goed in staat om zijn eigen belang weg te cijferen. Hij zegt (en ik citeer):, “…immers het enige belang dat telt is het belang van de bevolking van heel Lingewaard en ik probeer dat via Lokaal Belang Lingewaard zo goed mogelijk uit te dragen.”

Piet ik wil je namens het bestuur en alle leden van LBL hartelijk danken voor je jarenlange inzet. We zullen je missen in het bestuur, maar gelukkig blijf je lid van onze club en hopen we je regelmatig op de vergaderingen te blijven zien.

Ik wil je graag als blijk van waardering een dinerbon aanbieden met natuurlijk de mooie bos bloemen.'


Aftreden Piet Schrijver
 Terug naar overzicht

© Leijser.nu