Raadsvergadering 16 februari: Motie leerlingenvervoer

In de raadsvergadering van 16 februari as dient de fractie van lokaal Belang Lingewaard een motie in om de besluiten rondom de herindicering van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer in te trekken, de verordening aan te passen en de procedure transparanter te laten verlopen. Dit mede naar aanleiding van de antwoorden op de door LBL gestelde schriftelijke vragen en het advies van de WMO-adviesraad.


De fractie van Lokaal Belang Lingewaard is van mening dat de herindicering van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer onzorgvuldig is verlopen. Zo zijn de criteria die het college hanteert om een vorm van leerlingenvervoer toe te kennen volstrekt onduidelijk en zijn kinderen alleen medisch onderzocht. Alleen een medisch onderzoek volstaat absoluut niet. Om tot een goede conclusie te kunnen komen dienen andere gegevens gebruikt te worden. Dit zijn gegevens van de school of van een gedragsdeskundige.

Van de 150 kinderen die in aanmerking komen voor een herindicatie (10 jaar en ouder) zijn 50 kinderen onderzocht. Allen van SBO DE Vlinderboom. Dit is vreemd en in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Als er 150 leerlingen in aanmerking komen mag verwacht worden dat herindicatie geldt voor eenieder.


Lees hier de motie leerlingenvervoer>>

Lees hier het advies van de WMO-adviesraad 'herindicering leerlingenvervoer'>>


     Terug naar overzicht

© Leijser.nu