Schriftelijke vragen ABWZ maatregelen

Lokaal Belang uit haar zorg over de gevolgen van de ABWZ maatregelen en stelt hierover schriftelijke vragen.

Enige tijd geleden heeft het College van de WMO adviesraad een schrijven ontvangen over hun zorg ten aanzien van de cliënten AWBZ pakketmaategel 1 en 2 welke aan de gemeente is overgedragen. Men verwacht dat dit om ongeveer 485 cliënten gaat. Onduidelijk is nu wat er met deze mensen is gebeurd.

Heeft de gemeente het voldoende in beeld en ook hoe het met deze cliënten gaat? Bovenal zijn wij bezorgd dat deze cliënten uit het zicht verdwenen zijn en daarmee in een isolement terecht gekomen kunnen zijn.

Voor Lokaal Belang Lingewaard reden om hierover Schriftelijke Vragen aan het College te stellen.

Lees hier de schriftelijke vragen dd 31-3-2013>>
Terug naar overzicht

© Leijser.nu