Zorgen voor en zorgen dat, blijft ónze zorg

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). In het verleden waren een aantal zaken vanzelfsprekend, inmiddels is daar grote verandering in gekomen.

Er wordt meer van u gevraagd, ondersteuning in en om het huis is niet meer vanzelfsprekend, de hulp in het huishouden is verminderd en de zorg voor de patiënt thuis is aan strikte regels gebonden, waar het zelfs gaat over zorg in minuten. Kortom, zorg voor diegene die het nodig hebben is aan grote veranderingen onderhevig geweest en er komt, zoals het er naar uitziet, nog meer. 

Nee, diegenen die ondersteuning nodig hebben willen wij niet bij voorbaat angstig maken. Toch gaan we het groot aantal 'zorg' taken dat de overheid bij de gemeente neer gaat leggen, zonder daar voldoende budget bij te doen, hoe dan ook voelen. Vooral ouderen met een niet al te groot pensioen zouden daar meer mee te maken kunnen krijgen. Wij willen geen loze beloftes doen door te zeggen, wij gaan het allemaal wel regelen. Helaas, kunnen wij dat niet. Daarvoor is het 'gat' te groot, het gat tussen de vraag en het budget dat de gemeente ontvangt.
Wel beloven wij u dat, wat ons betreft, iedere euro die van de overheid komt ook daadwerkelijk besteed wordt aan het doel waar het voor bestemd is. Of het nu gaat om de AWBZ, ouderenzorg, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of voor jongeren. Want ook deze laatste groep gaat meer inzet van de gemeente vragen. 

Taken die in het verleden nog nooit door de gemeente zijn uitgevoerd worden vanaf 2015 op het bordje van de gemeente neergelegd. Het gaat dan vooral om jongeren en gezinnen die ondersteuning en aandacht nodig hebben, vooral de zeer specifieke en gespecialiseerde zorg.

In het verleden was de gemeente verantwoordelijk voor goed jongerenwerk, vanaf 2015 komt er een grote verantwoordelijkheid bij. Wij bereiden ons terdege voor, daar kunt u op rekenen. Wij willen dat ook deze zorg goed en verantwoordelijk  geregeld wordt.

Want….. zorgen voor en zorgen dat, blijft ónze zorg.


Lokaal Belang Lingewaard Actief, Betrokken en Correct

Johan Sluiter

© Leijser.nu