Column fractie

De raadsleden zullen regelmatig hun licht laten schijnen over de werkzaamheden en de ontwikkelingen binnen de Lingewaardse politiek.
Weblog Fokke en sukke

2017

13-11-2017 (MB): 
09-11-2017 (RD): Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2018
♦ 17-07-2017 (RD): Welkom in Lingewaard
♦ 03-07-2017 (MB/RD):  Plannen voor de toekomst
♦ 29-06-2017 (MB):
Algemene beschouwingen Kadernota 2018
♦ 20-06-2017 (MB):
Anonieme meldingen blijven mogelijk
♦ 22-05-2017 (MB):
Op naar co-creeren
♦ 21-04-2017 (MB):
Visie Polseweg
♦ 21-03-2017 (MB/RD):
Waarom stemde LBL tegen extern onderzoek ontsluiting Bemmel
♦ 20-03-2017 (MB): Hockey en voetbalclub Bemmel kunnen weer jaren vooruit
♦ 14-02-2017 (MB): LBL mede-initiatiefnemer Toezichtsfunctie Sociaal domein

2016

19-12-2016 (MB): Bewogen laatste raadsvergadering 2016..
♦ 11-12-2016 (MB): Touwtje uit de brievenbus, vergeet het nog maar..
♦ 21-11-2013 (MB): Een nieuwe naam voor het Stadhues?
10-11-2016 (RD): Algemene Beschouwingen programmabegroting 2016
♦ 25-10-2016 (MB): Zilverkamp
♦ 04-10-2016 (MB): Presikhaafbedrijven
♦ 02-10-2016 (RD): Debat over opzeggen lidmaatschap raadslid
♦ 14 juli 2016 (MB)
: Bouwen in kleine kernen belangrijk voor leefbaarheid
11 juli 2016 (MB): Door gedegen financieel beleid
♦ 08 juli 2016 (MB): Beschouwingen kadernota 2017
♦ 04 juli 2016 (MB): Geen verrassingen in 2015
30 juni 2016 (RD): Beschouwingen verantwoordingsdebat jaarstukken 2015
06 juni 2016 (MB): Kogel door de kerk rondom verkeer op de dijken
♦ 18 april 2016 (RD): Fort Pannerden op werelderfgoedlijst, een kans of bedreiging
♦ 14 maart 2016 (MB)
: Economisch beleidsplan leidt tot discussie in de raad


2015
28 december 2015 (MB)Van juichende Sportnota tot pruttelende belastingen>>
23 november 2015 (MB): Vrijlaten in vertrouwen>>
22 november 2015 (RD): Opinie Vrijlaten in vertrouwen>>
15 november 2016 (MB/RD): Begroting 2016>>
12 november 2015 (RD): Algemene Beschouwingen programmabegroting 2015>>
12 oktober 2015 (MB): Noodopvang vluchtelingen in Lingewaard>>
 21 september 2015 (MB/RD): Samenwerken, te allen tijde noodzakelijk>>
♦ 18 juli 2015 (MB/RD):
Bouwplan Burchtgraafstraat Gendt>>
♦ 14 juli 2015 (MB/RD): Is het glad half vol of half leeg>>
♦ 21 juni 2015 (MB/RD): Groen licht voor grootse renovatie Stadhues>>
♦ 30 maart 2015: Gemeenteraad neemt initiatief tot nieuwe cultuurnota
♦ 10 februari 2015 (MB): Bewoners van Sancta Maria...

2014

♦ 12 januari 2014 (RD): Even een terugblik...... >>
♦ 16 januari 2014 (MB): Zorgen voor en zorgen dat, blijft onze zorg..>>
♦ 02 februari 2014 (MB): Een bruisend hart... >>
♦ 09 februari 2014 (RD): 'Bouwen en opbouwen..">>
♦ 25 februari 2014 (RD/MB): Terug en vooruit..>>
04 maart 2014 (MB/RD)'Een krachtige omgeving...>>
11 maart 2014 (MB)'Sportraad met mandaat?'>>
17 maart 2014 (MB)'De laatste raadsvergadering..'>>
♦ 03 juni 2014 (JdB): De raad debatteert....>>
♦ 16 juni 2014 (RD): Leerlingenvervoer>>
♦ 23 juni 2014 (MB): Afvalinzameling verandert>>
06 oktober 2014 (MB/RD)Een hele opgaaf>>
10 november 2014 (RD)Scholencomplex Ot en Sien: een kwalitatieve impuls>>
13 november 2014 (RD): Algemene Beschouwingen programmabegroting 2015>>
♦ 17 november 2014 (MB): Behoud bibliotheek>>
♦ 08 december 2014 (SvdW): Zwart beeld>>
♦ 15 december 2014 (HM): Wie is verantwoordelijk>>


© Leijser.nu