Column Leerlingenvervoer

Na een interactief proces samen met ouders is afgelopen donderdag de nieuwe verordening 'Leerlingenvervoer' aangenomen.

Deze verordening is bedoeld voor leerlingen die een school in het speciaal onderwijs (gaan) bezoeken. Nieuw in de verordening is dat de regie meer bij ouders en kinderen komt te liggen. Niet opgelegd krijgen wat men denkt dat goed is, maar in overleg met elkaar dé vorm van vervoer kiezen die past bij ieder individueel kind. Daarvoor zijn ook de zogenoemde `keukentafelgesprekken` om samen te bespreken welke vorm past bij ieder kind. Soms rijden ouders zelf, soms kan een kind zelfstandig met openbaar vervoer en soms is maatwerk nodig. 

Daarnaast is in de verordening al rekening gehouden met de wet Passend Onderwijs. Een nieuwe wet over onderwijs, die komende 1 augustus ingaat. 

Lokaal Belang Lingewaard vindt het belangrijk dat ouders geen eigen bijdrage betalen. In een motie is raadsbreed verzocht dit zogenoemde drempelbedrag niet op te nemen, dat is in deze definitieve verordening ook overgenomen. Wel is er een uitzondering, een eigen bijdrage kan wel gevraagd worden als kinderen een school gaan bezoeken meer dan 20 km buiten de eigen woonplaats. Vaak gaat het hier om onderwijs vanuit een specifieke geloofsovertuiging.

Met al deze veranderingen moeten we wel kritisch blijven kijken op de uitvoering. Daarom hebben wij het amendement ondertekend dat om een evaluatie vraagt in het voorjaar van 2015.


Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct


(Raadspagina Gemeentenieuws 16-6-14)

© Leijser.nu