John Joosten

John Joosten
Email: john.joosten@lokaalbelang.nl
Telefoon: 0630300313


Mijn naam is John Joosten. Ik ben in 1962 geboren te Doornenburg en sinds 1987 woonachtig in Gendt. Tot op heden ben ik werkzaam bij RODRUZA Steenfabriek de “Zandberg” te Gendt.

Het verenigingsleven loopt als een rode draad door mijn leven. Muziek en sport, maar ook politieke onderwerpen werden vroeger bij ons thuis veel besproken. Mijn grootste hobby is zwemmen, ik ben lid van Zwem- en Polovereniging Thetis en als commissielid betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse triathlon van Gendt.

Bij Lokaal Belang voel ik tijdens de fractievergaderingen de betrokkenheid van de leden. Juist deze inbreng van de leden is van groot belang om beleidsmatige voorstellen en besluiten meer draagvlak te geven. Ik zie het als een uitdaging om inwoners van onze Gemeente meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. Deze collectieve bijdrage is van essentieel belang om zorgvuldige voorstellen af te wegen en indien nodig wijzigingen aan te brengen.

Mijn specifieke voorkeur gaat uit naar het beleidsterrein  voor Zorg en Welzijn, maar ook Sport, Cultuur en Recreatie hebben mijn interesse. Ik vind het van groot belang dat het huidige voorzieningsniveau zo veel mogelijk gehandhaafd blijft.

Gezamenlijke solidariteit is hierbij het kernwoord. In de nabije toekomst zal het niet eenvoudig zijn om hierbij de juiste afwegingen te maken. Elke inwoner van Lingewaard heeft recht om deel te nemen aan onze samenleving. Daar is een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nodig. Voor de vaak onzichtbare verleners van mantelzorg is extra aandacht en ondersteuning erg belangrijk.

Het verenigingsleven draagt bij aan de sociale samenhang, gezellig communiceren tijdens de verenigingsactiviteiten is van groot belang voor het welzijn van jong en oud. De Gemeente behoort dit te faciliteren en te onderhouden, op een heldere en transparante wijze. Elke inwoner moet met een goed gevoel kunnen wonen, werken en recreëren binnen onze gemeente.

De oprechte betrokkenheid en intense beleving van de leden uit alle kernen typeren het gevoel van Lokaal Belang Lingewaard. Leden die al jaren opkomen voor de belangen van hun plaatsgenoten hebben indruk op mij gemaakt. Maar ook een solidaire opstelling naar de andere kernen toe is zeker aanwezig. Dit is een van de belangrijkste redenen om mij in te zetten voor Lokaal Belang Lingewaard.

Uiteindelijk geven we samen invulling aan een fijne leefomgeving waar voor iedereen plaats is om zich vrij en gelukkig te voelen. Daarbij is respect voor elkaar hét sleutelwoord voor een prettige Lingewaardse samenleving.Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu