Nieuws

Nieuws

03-12-2017

Johan Sluiter opnieuw lijsttrekker

Johan Sluiter opnieuw lijsttrekker

De politieke partij Lokaal Belang Lingewaard presenteert zich in de aanloopnaar de gemeenteraadsverkiezingen als LBL. Een nieuw logo en huisstijl ondersteunt daarbij de profilering van de partij.   

lees verder »

26-11-2017

Column: Onderzoek naar kruispunt Nielant-Huissense Dijk

Column: Onderzoek naar kruispunt Nielant-Huissense Dijk

Na een zeer beladen raadsvergadering waar gesproken werd over een geitenhouderij in Gendt en de verplaatsing van voetbalvereniging Jonge Kracht naar de Polseweg, werd ook het gemeentelijk wegenplan (mobiliteitsplan) besproken.  

lees verder »

24-11-2017

Komt standplaats ambulance naar Lingewaard?

Komt standplaats ambulance naar Lingewaard?

Regelmatig krijgt de gemeente informatie van de VGGM (veiligheidsregio Gelderland Midden) over het aantal ritten en de aanrijdtijden van de ambulance in onze gemeente.

lees verder »

13-11-2017

Column 'Alleen ga je sneller, samen kom je..

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder', met deze slotzin eindigde René Derksen de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode.

lees verder »

10-11-2017

Algemene Beschouwingen begroting 2018

Algemene Beschouwingen begroting 2018

Tijdens de begrotingsbehandeling geven de fracties met de Algemene Beschouwingen weer hoe zij aankijken tegen de begroting 2018. 

lees verder »

03-11-2017

Dag van de Mantelzorg (SWL)

Dag van de Mantelzorg (SWL)

Op vrijdag 10 november organiseert Stichting Welzijn Lingewaard een ontspannende dag voor de mantelzorgers.

lees verder »

20-10-2017

Schriftelijke vragen Aanrijtijden ambulance

Schriftelijke vragen Aanrijtijden ambulance

In een brief aan de raad schrijft u dat uit de rapportage van de VGGM wederom is gebleken dat deafgesproken aanrijdtijden van de ambulance in een aantal van onze kernen niet wordt gehaald.

lees verder »

09-10-2017

LBL kiest top van de lijst verkiezingen 2018

LBL kiest top van de lijst verkiezingen 2018

Tijdens de ledenvergadering stond de verkiezing van de lijsttrekker centraal.

lees verder »

26-09-2017

Column Een raadsvergadering van afval tot vuilspuiterij

Column Een raadsvergadering van afval tot vuilspuiterij

We doen het goed in Lingewaard! Afval scheiden zit ons in het bloed. Zelfs zo goed, dat de groene container voor plastic te klein is geworden.

lees verder »

17-07-2017

Welkom in Lingewaard

Welkom in Lingewaard

Lingewaard is een prachtige gemeente om in te wonen, te winkelen, te sporten, te recreëren, te wandelen en te fietsen of om bijzondere plaatsen te bezoeken. Alleen, beseffen we ons dat wel voldoende?

lees verder »

30-06-2017

Beschouwing Kadernota 2018

In de raadsvergadering van donderdag 29 juni zijn de jaarstukken 2016 en de kadernota 2018 behandeld. 

lees verder »

19-06-2017

Gemeentelijke begroting, kadernota en jaarverslag

Gemeentelijke begroting, kadernota en jaarverslag

De gemeente heeft de belangrijkste sturingsdocumenten zo inzichtelijk en toegankelijk mogelijk voor elke inwoner gemaakt.

lees verder »

18-06-2017

Historische wandeling Bemmel

Historische wandeling Bemmel

Leden van lokaal Belang Lingewaard hebben zaterdag 17 juni met twee gidsen van de Historische Kring Bemmel een historische wandeling gemaakt door Bemmel.

lees verder »

23-04-2017

Column: Visie Polseweg

Column: Visie Polseweg

Onder de noemer ‘Visie Polseweg’ kwam tijdens de afgelopen raadsvergadering het gebied rondom de Bloemstraat, Polseweg, Vlote Bloem en vv Jonge Kracht aan de orde.

lees verder »

27-03-2017

Lingewaard op zoek naar nieuw politiek talent

Lingewaard op zoek naar nieuw politiek talent

Op 15 maart heeft u gekozen voor de Tweede Kamer. Volgend jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma.

lees verder »

21-03-2017

Column: Waarom stemde LBL tegen extern onderzoek ontsluiting Bemmel

Column: Waarom stemde LBL tegen extern onderzoek ontsluiting Bemmel

Dat het goed mis gegaan is in het dossier Onderzoek varianten ontsluiting Bemmel-Ressen van Royal Haskoning (advies en ingenieursbureau) is iedereen duidelijk.

lees verder »

21-03-2017

Schriftelijke vragen Toerisme Lingewaard

Schriftelijke vragen Toerisme Lingewaard

Lokaal Belang Lingewaard stelt samen met Groen Links schriftelijke vragen over het toerisme in Lingewaard.

lees verder »

19-03-2017

Column: Hockey en voetbalclub Bemmel kunnen weer jaren vooruit

Column: Hockey en voetbalclub Bemmel kunnen weer jaren vooruit

Twee sportclubs die vast lopen wat betreft aanwas van leden, kleed-  en speelveldruimte. Hoe help je deze clubs, zonder de gemeentelijke begroting uit het oog te verliezen.

lees verder »

17-03-2017

Jos Rensen beëdigd als commissielid

Jos Rensen beëdigd als commissielid

In de raad van 16 maart jongstleden is Jos Rensen (Huissen) beëdigd als commissielid van Lokaal Belang Lingewaard. 

lees verder »

12-03-2017

Wim Jansen overleden

Wim Jansen overleden

Op dinsdag 7 maart j.l. overleed onverwacht Wim Jansen.

lees verder »

13-02-2017

Column: LBL mede-initiatiefnemer toezichtsfunctie Sociaal Domein

Column: LBL mede-initiatiefnemer toezichtsfunctie Sociaal Domein

Na een voorbereiding van een jaar stemde de gemeenteraad in met het benoemen van een commissie die zich verdiept in het sociaal domein: de commissie Toezichtsfunctie Sociaal Domein.

lees verder »

26-01-2017

LBL stelt schriftelijke vragen Presikhaaf Bedrijven

LBL stelt schriftelijke vragen Presikhaaf Bedrijven

Er is veel onrust rondom Presikhaaf Bedrijven....

lees verder »

26-01-2017

Schriftelijke vragen: Inburgering nieuwe Nederlanders

Mensen zélf verantwoordelijk maken voor hun inburgering? D

lees verder »

19-12-2016

Column: Bewogen laatste raadsvergadering....

Column: Bewogen laatste raadsvergadering....

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar werden een aantal belangrijke besluiten genomen, die veel Lingewaarders op de één of andere wijze raakt.

lees verder »

17-12-2016

Piet Hendriks neemt afscheid Rekenkamer

Piet Hendriks neemt afscheid Rekenkamer

Na 13 jaar...

lees verder »

17-12-2016

Stefan Rasing nieuw lid rekenkamer

Stefan Rasing nieuw lid rekenkamer

Stefan Rasing nieuw lid..

lees verder »

11-12-2016

Column: touwtje uit de brievenbus, vergeet het nog maar....

Voor de 11e keer werd Huissen bij kaarslicht georganiseerd. Vroeg in de avond ga ik samen met mijn echtgenoot naar het centrum van Huissen om hiervan te genieten.

lees verder »

22-11-2016

Column: Nieuwe naam Stadhues?

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 november werd door Lingewaard.Nu een motie ingediend om de naam van het Stadhues in Huissen te wijzigen in bijvoorbeeld Zusterhuus. Een idee dat altijd voorgelegd ...

lees verder »

14-11-2016

Column: 'De knop om...

Met deze slogan ging Lokaal Belang Lingewaard de begrotingsbehandeling in. De knop om..., ook de naam van een project waarmee het bewuster omgaan met energie gestimuleerd wordt bij inwoners en basisschool leerlingen

lees verder »

13-11-2016

Algemene Beschouwingen 2016

Hier leest u de Algemene Beschouwingen 2016

lees verder »

25-10-2016

Column: Informatieavond voor bewoners Zilverkamp

Column: Informatieavond voor bewoners Zilverkamp

Op 24 oktober werd een informatieavond gehouden voor bewoners over de revitalisering van de Zilverkamp. Deze avond vond plaats in de Brink. 

lees verder »

17-10-2016

AED en aanrijdtijden brandweer

Door de regionalisering van de brandweer wordt een gedeelte van de wijk Zilverkamp door de brandweer Arnhem-zuid bediend. Dat betekent ook dat de melding over hartfalen bij dit korps terecht komt en zij met een AED op pad gaan, tegelijkertijd met het aanrijden van een ambulance.

lees verder »

03-10-2016

Column: En weer spreken we over Presikhaaf Bedrijven

Jaar in jaar uit spreekt de gemeenteraad over werkvoorziening Presikhaaf. Het hoofdthema: veelal geld, bijna nooit de mensen.

lees verder »

02-10-2016

Debat over opzeggen lidmaatschap raadslid

Tijdens de raadsvergadering van 29 september j.l. was een debatverzoek ingediend met vragen aan LBL over de reden van het opzeggen van het lidmaatschap van een fractiegenoot. De fractievoorzitter reageerde als volgt:

lees verder »

11-09-2016

Energiek Lingewaard geeft informatie in Haalderen

Energiek Lingewaard, een coproductie van Lingewaard Energie en Het-Energiecollectief Lingewaard, organiseert informatieavonden over energiebesparing en duurzame energieopwekking. Na de druk bezochte avond in Bemmel afgelopen februari, gaan we deze keer naar Haalderen. U bent van harte uitgenodigd!

lees verder »

09-09-2016

Leden van Lokaal Belang Lingewaard stemmen in met besluit bestuur

Op 6 september 2016 hield Lokaal Belang Lingewaard een extra ledenvergadering om haar leden te informeren over het opzeggen van het partijlidmaatschap van raadslid Dhr. Sjaak van der Welk. Het bestuur legde daarin verantwoording af over het besluit en de gevolgde procedure.

lees verder »

21-08-2016

Antwoord schriftelijke vragen Huishoudelijke hulp

Antwoord schriftelijke vragen Huishoudelijke hulp

Op onze kritische vragen met betrekking tot mogelijke vermindering van uren huishoudelijke hulp...

lees verder »

11-07-2016

Column: Door gedegen financieel beleid....

Afgelopen donderdag stond de kadernota op de raadsagenda. In deze kadernota staat aangegeven waar de gemeente in 2017 geld aan gaat uitgeven.

lees verder »

09-07-2016

Column: Geen verrassingen in 2015

Column naar aanleiding van de jaarstukken 2015.

lees verder »

09-07-2016

Beschouwingen kadernota 2017

Op donderdag 7 juli waren de beschouwingen kadernota 2017. De kadernota is een vooruitblik op de begroting van 2017. Deze begroting wordt in november 2016 behandeld.

lees verder »

03-07-2016

Beschouwing jaarstukken 2015

In het verantwoordingsdebat op 30 juni jl heeft de fractie de beschouwing gegeven over de jaarstukken 2015. 

lees verder »

03-07-2016

Schriftelijke vragen Huishoudelijke hulp

Schriftelijke vragen Huishoudelijke hulp

Ons is ter oren gekomen dat in de beginfase na de invoering van de participatiewet er kritisch gekeken is bij de her-indicering van de huishoudelijke hulp

lees verder »

02-07-2016

Persbericht: Kinderen basisschool in schoenen gemeenteraad

Persbericht: Kinderen basisschool in schoenen gemeenteraad

Op woensdag 6 juli vindt voor de eerste keer in Lingewaard een openbare vergadering plaats van de kinderraad.

lees verder »

08-06-2016

Column: Kogel door de kerk rondom verkeer op dijken

Al tientallen jaren is geluid en rijgedrag van weggebruikers op de dijken in Lingewaard een doorn in het oog.

lees verder »

18-04-2016

Fort Pannerden op werelderfgoedlijst, kans of bedreiging?

Fort Pannerden op werelderfgoedlijst, kans of bedreiging?

Stel je nu eens voor dat Fort Pannerden gelegen in de gemeente Lingewaard op de werelderfgoedlijst van Unesco komt te staan. En wel als onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Hoe mooi zou dat zijn?

lees verder »

15-03-2016

Piet Schrijver treedt af als bestuurslid

Piet Schrijver treedt af als bestuurslid

Op de algemene ledenvergadering van 15 maart 2016 treedt Piet Schrijver af als bestuurslid van Lokaal Belang Lingewaard. Als opvolger wordt Sanne Witjes benoemd.

lees verder »

14-03-2016

Column: Economisch beleidsplan leidt tot discussie in Raad

Column: Economisch beleidsplan leidt tot discussie in Raad

Het college legde de gemeenteraad het economisch beleidsplan voor. Lingewaard kent veel verschillende economische sectoren en allemaal even belangrijk, immers werken in de eigen gemeente heeft om meerdere redenen een groot voordeel. Toch blijft het goed te kijken waar onze gemeente zich in onderscheidt, de focus op drie sectoren: toerisme, transport en tuinbouw. 

lees verder »

10-02-2016

Column: De Gendtse polder een prachtig plan

Na veel jaren van onderhandelingen en gesprekken voeren, is het dan nu zover. Het nieuwe bestemmingsplan Gendtse Polder is door gemeenteraad akkoord bevonden.

lees verder »

08-02-2016

Column: Zilverkamp weer op de kaart

Column: Zilverkamp weer op de kaart

Al jarenlang staat de Zilverkamp hoog op de politieke agenda van Lokaal Belang Lingewaard. 

lees verder »

01-01-2016

Alle goeds voor 2016

Alle goeds voor 2016

Bestuur en fractie wenst iedereen...

lees verder »

28-12-2015

Column: Van juichende Sportnota ...

Een raadsvergadering in twee delen. Een overvolle agenda splitste de vergadering in tweeën, het eerste deel op donderdagavond en het vervolg op de maandag erna.

lees verder »

23-11-2015

Column Vrijlaten in vertrouwen

Dat is de titel van het coalitieprogramma, getekend door de coalitiepartijen in april 2014. Deze titel verwijst naar de inhoud van dit akkoord, waarin staat dat deze coalitie zich in wil zetten voor een goede samenwerking tussen inwoner en overheid. 

lees verder »

22-11-2015

Participatie en Vrijlaten in vertrouwen

Dat is de titel van het coalitieprogramma 2014-2018. Getekend door de coalitiepartijen in april 2014. Deze titel verwijst naar de inhoud van het programma: ‘Op naar de stimulerende in plaats van de regulerende gemeente. Niet de bestuurder naast en namens de burger, maar de burger als bestuurder met de gemeente als routeplanner. Dit realiseer je alleen in een continue dialoog met de bevolking en vraagt om duidelijke kaderstelling van de raad’ (citaat uit coalitieprogramma).

lees verder »

16-11-2015

Column Begroting 2016

Column Begroting 2016

Daar zit je dan, achter de computer, om te schrijven over de behandeling van de programmabegroting. Het grote “ feest” der democratie...

lees verder »

16-11-2015

Stilstaan bij aanslag Parijs

Stilstaan bij aanslag Parijs

De aanslag in Parijs van afgelopen vrijdag heeft iedereen diep geraakt. 'In het hart van onze democratie', zoals in de column van Lokaal Belang Lingewaard is te lezen.

lees verder »

15-11-2015

Algemene beschouwing programmabegroting 2015

Algemene beschouwing programmabegroting 2015

Donderdag 12 november jl vond de behandeling van de programmabegrtoing 2015-2019 plaats. Zoals gebrukelijk bijten, tijdens deze behandeling, de fractievoorzitters de spits af om hun beschouwing te geven over de begroting en deze vergezeld te laten gaan van vragen, aanbevelingen, moties en/of amendementen.

lees verder »

06-11-2015

Inloopbijeenkomsten tracébesluit A15

Inloopbijeenkomsten tracébesluit A15

Op 5 november jl heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) getekend.

lees verder »

12-10-2015

Noodopvang vluchtelingen in Lingewaard

Noodopvang vluchtelingen in Lingewaard

Van zaterdag 10 oktober tot dinsdag 13 oktober is sporthal Walburgen in Gendt ingericht voor noodopvang vluchtelingen.

lees verder »

22-09-2015

Column: Samenwerken, te allen tijde noodzakelijk

Column: Samenwerken, te allen tijde noodzakelijk

Een onderwerp van de gemeenteraadsvergadering was de nieuwe samenwerkingsvorm Arnhem-Nijmegen en alle gemeenten die daar tussen en omheen liggen. 

lees verder »

21-09-2015

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord schriftelijke vragen

In augustus heeft Lokaal Belang Lingewaard schriftelijke vragen gesteld in verband met de zorg om de PGB (persoons gebonden budget).

lees verder »

20-09-2015

Bijeenkomst huisvesting vluchtelingen met verblijfstatus

Bijeenkomst huisvesting vluchtelingen met verblijfstatus

Eind september houdt de gemeente Lingewaard een bijeenkomst over de huisvesting en integratie van vluchtelingen met een verblijfstatus.

lees verder »

06-09-2015

Initiatiefvoorstel 'Armoedebeleid'

Bij de behandeling van de Kadernota 2015 is door Lokaal Belang Lingewaard gesproken over het formeren van een raadswerkgroep ‘armoedebeleid’.

lees verder »

06-09-2015

Gemeenteraad vergadert papierloos

Gemeenteraad vergadert papierloos

De gemeenteraad is gestart met het papierloos vergaderen.

lees verder »

31-08-2015

Schriftelijke vragen: Zorg om de PGB

Schriftelijke vragen: Zorg om de PGB

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de PGB’s

lees verder »

20-07-2015

Column: Bouwplan Burchtgraafstraat Gendt

Column: Bouwplan Burchtgraafstraat Gendt

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag lag de bestemmingsplanwijziging herstructurering Burchtgraafstraat in Gendt voor. 

lees verder »

13-07-2015

Column: Is het glas halfvol of halfleeg

Column: Is het glas halfvol of halfleeg

Deze vraag liep als een rode draad door het betoog van Lokaal Belang Lingewaard tijdens de behandeling van de kadernota, de opmaat voor de begroting van 2016.

lees verder »

12-07-2015

Beschouwingen kadernota 2015

Beschouwingen kadernota 2015

Allereerst willen wij onze complimenten uitspreken voor deze kadernota.

lees verder »

21-06-2015

Column: Groen licht voor grootse renovatie Stadhues

Column: Groen licht voor grootse renovatie Stadhues

Donderdag 17 juni mag voor Huissen als een historische dag gezien worden.

lees verder »

07-06-2015

Jaarlijks ledenuitje Angeren

Jaarlijks ledenuitje Angeren

Op 7 juni trokken de leden van lokaal Belang Lingewaard naar Angeren voor het jaarlijkse ledenuitje.

lees verder »

26-04-2015

Nieuwsbrief april 2015 Lingewaard sociale zaken

Nieuwsbrief april 2015 Lingewaard sociale zaken

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het team werk en inkomen van de gemeente Lingewaard.

lees verder »

26-04-2015

Schriftelijke vragen Toerisme

Schriftelijke vragen Toerisme

Op 31 maart 2009 is het beleidsplan Recreatie en Toerisme `Groene Parel tussen de rivieren` vastgesteld

lees verder »

29-03-2015

Gemeenteraad neemt initiatief tot nieuwe cultuurnota.

Een bewogen culturele avond. Zo kunnen we de raadsvergadering van afgelopen donderdag wel betitelen. Op de agenda stond de actualisatie van de cultuurnota met als titel: ‘alles wat aandacht krijgt, groeit’.

lees verder »

09-02-2015

Column: Bewoners Sancta Maria..

Column: Bewoners Sancta Maria..

Zoals te verwachten werd het een druk bezochte raadsvergadering donderdag 5 februari. Een belangrijk voorbereidingsbesluit over de toekomst van het Stadhues te Huissen moest worden genomen.

lees verder »

24-12-2014

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

lees verder »

15-12-2014

Column: Wie is verantwoordelijk

Column: Wie is verantwoordelijk

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd er een klap gegeven op het Preventie en Handhavingsplan alcohol en jongeren.

lees verder »

11-12-2014

Column: Zwart beeld....

Column: Zwart beeld....

Zwart beeld per 01-12-2014

Lingewaard Lokaal is niet meer. Na weken c.q. maanden is het doek gevallen.

lees verder »

14-11-2014

Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2015 laat elke fractie het licht schijnen op deze begroting: de Algemene Beschouwingen. Deze raadsverfgadering vond afgelopen donderdag 13 november plaats in De Valom te Huissen.

lees verder »

11-11-2014

Column: Renovatie scholencomplex Ot en Siens: een kwalitatieve impuls.

Column: Renovatie scholencomplex Ot en Siens: een kwalitatieve impuls.

In de raadsvergadering werd met overgrote meerderheid groen licht gegeven voor de renovatie van het scholencomplex aan het Ot en Sienpad op de Zilverkamp te Huissen.

lees verder »

02-11-2014

LBL stelt schriftelijke vragen over de kermissen in Huissen en Bemmel

LBL stelt schriftelijke vragen over de kermissen in Huissen en Bemmel

De kermissen  in  onze gemeente liggen  al weer even achter ons.

lees verder »

05-10-2014

Column: 'Een hele opgaaf..'

Wat waren het hectische raadsvergaderingen afgelopen week.

lees verder »

26-08-2014

Bezoek Commissaris van de Koning

Bezoek Commissaris van de Koning

Op 4 september aanstaande zal de Commissaris van de Koning, dhr C. Cornielje, Lingewaard bezoeken. 

lees verder »

22-06-2014

Column: 'De afvalinzameling verandert..'

Column:

Lokaal Belang Lingewaard heeft tijdens de raadsvergadering vragen gesteld met betrekking tot de informatieverstrekking aan onze inwoners over de nieuwe wijze van afvalinzameling vanaf 1 januari 2015

lees verder »

16-06-2014

Column: Leerlingenvervoer

Column: Leerlingenvervoer

Na een interactief proces samen met ouders is afgelopen donderdag de nieuwe verordening 'Leerlingenvervoer' aangenomen

lees verder »

16-06-2014

Vissen in Lingewaardse plassen en vijvers

Vissen in Lingewaardse plassen en vijvers

In een debatverzoek in de raadsvergadering van donderdag 12 juni jl.

lees verder »

02-06-2014

Column: De raad debatteert...

Het college kwam er even niet aan de pas.

lees verder »

18-04-2014

Coalitieprogramma 2014-2018

Coalitieprogramma 2014-2018

Op donderdag 17 april is het coaltieprogramma 2014-2018 gepresenteerd aan de gemeenteraad, pers en andere belangstellenden.

lees verder »

18-04-2014

Verslag van het formatieproces

Verslag van het formatieproces

Formateur Johan Sluiter doet verslag van het informatie en formatieproces. 

lees verder »

13-04-2014

Coalitiebesprekingen Lingewaard op koers

Coalitiebesprekingen Lingewaard op koers

Op zaterdag 12 april 2014 heeft formateur Johan Sluiter de onderhandelingen met de beoogde coalitiepartners Lokaal Belang Lingewaard, lingewaard.NU, CDA en VVD vervolgd.

lees verder »

08-04-2014

Vragen over het coalitieproces

Vragen over het coalitieproces

De de fracties van de PvdA en GroenLinks hebben vragen gesteld met betrekking tot het coalitieproces. Formateur Johan Sluiter heeft hierop enkele antwoorden gegeven.

lees verder »

03-04-2014

Eerste coalitiebesprekingen Lingewaard goed verlopen

Eerste coalitiebesprekingen Lingewaard goed verlopen

Eerste coalitiebesprekingen Lingewaard goed verlopen.

lees verder »

02-04-2014

VVD vervangt D66 bij coalitiebesprekingen

VVD vervangt D66 bij coalitiebesprekingen

VVD vervangt D66 bij coalitiebesprekingen Lingewaard.

lees verder »

25-03-2014

Informatieronde coalitiebesprekingen afgerond

Informatieronde coalitiebesprekingen afgerond

Informatieronde coalitiebesprekingen Lingewaard afgerond.

lees verder »

21-03-2014

Definitieve samenstelling gemeenteraad

Definitieve samenstelling gemeenteraad

Vandaag is de definitieve samenstelling van de gemeenteraad vastgesteld.

lees verder »

21-03-2014

Informatieronde coalitiebesprekingen

Informatieronde coalitiebesprekingen

De uitslag van de verkiezingen is bekend en alle lijsttrekkers zijn op donderdagmiddag 20 maart 2014, om 13.30 uur bij elkaar geweest om het proces van de formatie- en coalitiebesprekingen met elkaar af te stemmen

lees verder »

20-03-2014

Lokaal Belang Lingewaard grootste partij

Lokaal Belang Lingewaard grootste partij

Lokaal Belang Lingewaard wordt de grootste partij.

lees verder »

16-03-2014

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Op woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

lees verder »

16-03-2014

Terugblik op verkiezingsdebat 10 maart Presikhaafbedrijven

Verkiezingsdebat Regionale Economie, Arbeidsmarkt en Sociaal Akkoord, 10 maart 2014

lees verder »

16-03-2014

Column: Een sportraad met mandaat...

Op donderdag 27 februari jl, zaten de sportclubs van Lingewaard met de lijsttrekkers om tafel. 

lees verder »

16-03-2014

Speciale verkiezingsactiviteiten Omroep Gelderland

Als u niet bij het Lingewaardse lijsttrekkersdebat (maandag 17 maart, aanvang 19:30, De Valom in Huissen) aanwezig kunt zijn, kunt u afstemmen op Lingewaard Lokaal dat het debat rechtstreeks uitzendt en daarna op TV Gelderland met een speciale live-uitzending tussen 21:00 en 22:00.

lees verder »

04-03-2014

Column: 'Een krachtige omgeving...!'

Column:

De leefbaarheid in de kleine kernen kan alleen maar gewaarborgd worden wanneer er voldoende woningbouw gerealiseerd wordt voor jonge startende gezinnen en senioren.

lees verder »

25-02-2014

Column: Terug en vooruit...

Column: Terug en vooruit...

Na een raadsperiode  van 4 jaar is het tijd om de balans op te maken. En zoals u dat van ons gewend bent, doen wij dat op een eerlijk en correcte wijze.

lees verder »

15-02-2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 online

Verkiezingsprogramma 2014-2018 online

Vanaf nu kunt u het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang Lingewaard ook online raadplegen.

lees verder »

15-02-2014

Ludieke start campagne 2014

Ludieke start campagne 2014

Met een ludieke 'verbouwing' heeft Lokaal belang Lingewaard de aftrap gegeven aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezinging van 19 maart 2014.

lees verder »

13-02-2014

Lokaal Belang Lingewaard start campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014

Lokaal Belang Lingewaard start campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014

Lokaal belang start haar verkiezingscampagne bij het Stadhues.

lees verder »

13-02-2014

Uitnodiging Strijdbaar Angeren voor Rondje Lingewaard

Uitnodiging Strijdbaar Angeren voor Rondje Lingewaard

Strijdbaar Angeren nodigt de inwoners van Angeren uit om met de politieke partijen in gesprek te gaan tijdens het Rondje Lingewaard op 18 februari as.

lees verder »

13-02-2014

Feestelijke afsluiting Energy Battle

Feestelijke afsluiting Energy Battle

Op vrijdag 7 februari is in een bijeenkomst met een feestelijk tintje de energy-battle afgesloten.

lees verder »

09-02-2014

Kandidaten stellen zich voor..

Kandidaten stellen zich voor..

De kandidaten van Lokaal Belang Lingewaard stellen zich aan u voor..

lees verder »

09-02-2014

Column: Bouwen en opbouwen....!

Column: Bouwen en opbouwen....!

In de aanloop naar de raadsvergadering bleek dat het collegevoorstel over het besluit rond  Providentia in Gendt niet tijdig aan de raad kon worden gezonden.

lees verder »

02-02-2014

Column: 'Een bruisend hart....'

Momenteel staan drie multifunctionele accommodaties binnen Lingewaard in het centrum van de aandacht. Zowel in Gendt (Providentia), Huissen (Stadhues) als Bemmel (Donatuskerk/De Kinkel) wordt gewerkt aan het realiseren ervan. Sinds afgelopen week is er een duidelijke wending zichtbaar...

lees verder »

17-01-2014

Overlijden Geert van Onna

Overlijden Geert van Onna, 1937 - 2014.

lees verder »

16-01-2014

Column: 'Zorgen voor en zorgen dat, blijft ónze zorg'

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

lees verder »

12-01-2014

Column: 'Even een terugblik....'

Met de verkiezingen op 19 maart in het vooruitzicht is het goed terug te kijken en de balans op te maken.

lees verder »

12-01-2014

Nieuwjaarsbijeenkomst Lokaal Belang Lingewaard

Nieuwjaarsbijeenkomst Lokaal Belang Lingewaard

Op zaterdag 12 januari kwamen de leden van Lokaal Belang Lingewaard met partners bijeen om elkaar een goed 2014 te wensen.

lees verder »

09-01-2014

Ledenvergadering stelt kandidatenlijst vast

Ledenvergadering stelt kandidatenlijst vast

Lokaal Belang Lingewaard stelt haar kandidatenlijst vast.

lees verder »

05-01-2014

LBL neemt deel aan Energy Battle

LBL neemt deel aan Energy Battle

Van 6 januari tot 3februari nemen drie leden van Lokaal Belang Lingewaard deel aan de Ernergy Battle.

lees verder »

15-12-2013

Lokaal Belang neemt deel aan Energy Battle

Lokaal Belang neemt deel aan Energy Battle

De Energy Battle is een energiebesparingswedstrijd tussen gemeenten. Gemeenten gaan met ieder 3 teams (ambtenaren, bewoners, raadsleden, en anderen) de uitdaging aan om in drie rondes van 4 weken thuis zoveel mogelijk energie besparen. Dit jaar organiseert Het Klimaatverbond voor de derde keer deze energiebespaarwedstrijd tussen gemeenten. 

lees verder »

15-12-2013

Column: 'Commotie over nieuwe drank en horecavergunning'

Column:

De afgelopen weken liep de mailbox van raadsleden vol ten gevolge van de vele mails van sportverenigingen, dorpshuizen en culturele centra en verschillende horecabedrijven.

lees verder »

03-12-2013

Vergeet uw plaatselijke winkelier niet....

Vergeet uw plaatselijke winkelier niet....

Vandaag stond een groot artikel in Het Gemeentenieuws met de kop: 'Vergeet uw plaatselijke winkelier niet in deze moeilijke tijden!'

lees verder »

24-11-2013

Weblog: Met de blik vooruit...!

In de begrotingsbehandeling heeft Lokaal Belang Lingewaard laten zien dat de blik vooruit moet, constructief en gericht op ons mooie Lingewaard.

lees verder »

17-11-2013

Algemene beschouwing Programmabegroting 2014

Op de raadsvergadering van 14 november jl is de programmabegroting 2014 behandeld. Elke fractie houdt tevens de algemene beschouwingen. Hier kunt u de Algemene Beschouwing van Lokaal Belang Lingewaard lezen.

lees verder »

03-11-2013

Column: 'De raad vergadert..'

Voor iedereen die afgelopen donderdag de Valom kwam binnen lopen, was de verandering direct duidelijk.

lees verder »

07-10-2013

Afscheid bestuurslid Jos Claassen

Afscheid bestuurslid Jos Claassen

Afscheid Jos Claassen

lees verder »

25-09-2013

Johan Sluiter lijsttrekker Lokaal Belang Lingewaard

Johan Sluiter lijsttrekker Lokaal Belang Lingewaard

Op een druk bezochte algemene ledenvergadering is Johan Sluiter gekozen tot lijsttrekker van Lokaal Belang Lingewaard.

lees verder »

22-09-2013

Column: 'Welke kern krijgt prioriteit..?'

Column:

Lingewaard is rijk aan verenigingen, muziekkorpsen en clubs. Deze verdienen allen een goed onderkomen.

lees verder »

14-08-2013

In memoriam erelid Bart Leijser

In memoriam erelid Bart Leijser

Met verdriet hebben het bestuur, fractie en de leden van Lokaal Belang Lingewaard kennis genomen van het overlijden van ons erelid Bart Leijser in de nacht van vrijdag op zaterdag 10 augustus 2013.Na een kort ziekbed is Bart Leijser overleden, 82 jaar oud.

lees verder »

12-08-2013

Overlijden erelid Bart Leijser

Overlijden erelid Bart Leijser

Met droevenis heeft bestuur, fractie en leden van Lokaal Belang Lingewaard kennis genomen van het overlijden van erelid Bart Leijser.

lees verder »

09-07-2013

Column: 'Trots op Lingewaard'

Column:

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces kende een bijzonder moment:  de voordracht van de nieuwe burgemeester van Lingewaard.

lees verder »

24-06-2013

Nieuwsbrief 7 Stadhues comité

Nieuwsbrief 7 Stadhues comité

Hier vindt u de 7e Nieuwsbrief juni 2013 van het Stadhuescomité. 

lees verder »

24-06-2013

Weblog: Keuzes en Stadhues

In een tijd dat een crisis aanhoudt, de overheid een terugtrekkende beweging maakt...

lees verder »

09-06-2013

Koninklijke Onderscheiding voorzitter Lokaal Belang Lingewaard

Koninklijke Onderscheiding voorzitter Lokaal Belang Lingewaard

Op zaterdag 8 juni heeft de voorzitter van Lokaal Belang Lingewaard, Betty van Waesberghe, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

lees verder »

04-06-2013

Weblog: de APV

Velen zullen denken: wat een saai onderwerp. .

lees verder »

13-05-2013

22 kandidaten voor burgemeestersfunctie Lingewaard

22 kandidaten voor burgemeestersfunctie Lingewaard

22 kandidaten voor burgemeestersfunctie Lingewaard

lees verder »

06-05-2013

Weblog: Zorgen om jongerenwerk

LBL heeft haar zorgen om het jongerenwerk.

lees verder »

06-04-2013

Schriftelijke vragen ABWZ maatregelen

Lokaal Belang uit haar zorg over de gevolgen van de ABWZ maatregelen en stelt hierover schriftelijke vragen.

lees verder »

25-03-2013

Weblog: Respect en vertrouwen

Weblog 25 maart 2013: Respect en vertrouwen

lees verder »

24-02-2013

Nieuwsbrief Stadhuescomité

Nieuwsbrief Stadhuescomité

Het Stadhuescomité te Huissen heeft na de laatste bijeenkomst een nieuwsbrief uitgebracht.

lees verder »

24-02-2013

Lokaal Belang stelt het vernieuwd beginselprogramma vast

Lokaal Belang stelt het vernieuwd beginselprogramma vast

Op de Algemene Ledenvergadering van 4 maart a.s. zal Lokaal Belang Lingewaard het Beginselprogramma 2014 vast stellen.

lees verder »

14-02-2013

Weblog: Dieptepunt en een paar lichtpuntjes...

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari jl stond ons het schaamrood menig keer op de kaken.

lees verder »

24-12-2012

Weblog Lingewaard Nieuws

Weblog Lingewaard Nieuws

In de afgelopen weken was een uitgebreide wisseling van ingezonden brieven op www.lingewaard.nieuws.nl te lezen.

lees verder »

14-12-2012

Jaap Pop gaat bestuurlijke verhoudingen in Lingewaard verkennen

Jaap Pop gaat bestuurlijke verhoudingen in Lingewaard verkennen

De Gemeenteraad heeft donderdagavond 13 december ingestemd met de aanstelling van Jaap Pop als verkenner in Lingewaard.

lees verder »

18-11-2012

Algemene Beschouwingen 2013

De behandeling van de  begroting 2013 was verplaatst van 8 naar 15 november. In deze vergadering geven de fracties hun kijk op de begroting in de Algemene Beschouwingen. 

lees verder »

28-10-2012

Vertrek burgemeester Harrie de Vries

Vertrek burgemeester Harrie de Vries

Op donderdag 25 oktober 2012 heeft burgemeester Harrie de Vries zijn functie als burgemeester van Lingewaard neergelegd.

lees verder »

21-09-2012

Benoeming Louis Dolmans wethouder in Lingewaard

Benoeming Louis Dolmans wethouder in Lingewaard

In de raadsvergadering van 20 september is Louis Dolmans benoemd tot wethouder in Lingewaard.

lees verder »

09-09-2012

Weblog: Lokaal Belang zet zich in voor de vrijwillige brandweer

Weblog: Lokaal Belang zet zich in voor de vrijwillige brandweer

Tijdens de coalitieonderhandelingen ontvingen de raadsleden, onder embargo, bezuinigingsvoorstellen uit de organisatie.

lees verder »

08-09-2012

Ondertekening raadsprogramma 2012-2014

Ondertekening raadsprogramma 2012-2014

Op zaterdag 8 september vond het ondertekenen van het raadsprogramma 2012-2014 plaats in de Kinkelenburg te Bemmel.

lees verder »

07-09-2012

Nieuw raadsprogramma en beoogd wethouder Lingewaard

Nieuw raadsprogramma en beoogd wethouder Lingewaard

Na een breuk eind juni tussen de vier coalitiepartijen uit de gemeenteraad van Lingewaard, zijn 7 van de 9 fracties een samenwerking aangegaan.

lees verder »

05-09-2012

Inloopavond ontwerp bestemmingsplan Huissense Waarden

Inloopavond ontwerp bestemmingsplan Huissense Waarden

Vanaf 6 september a.s. ligt het voorontwerp bestemmingsplan Huissensche waarden gedurende zes weken ter visie.

lees verder »

05-09-2012

Antwoorden College schriftelijke vragen openbaar groen

Antwoorden College schriftelijke vragen openbaar groen

Op 6 augustus heeft de fractie van Lokaal Belang Lingewaard schriftelijke antwoorden gesteld aan het college over de erbarmelijke staat van het openbaar groen.

lees verder »

27-08-2012

Declaratiegedrag College Lingewaard

Declaratiegedrag College Lingewaard

Met verbijstering lazen wij in de Gelderlander van zaterdag 25 augustus.j.l., het artikel over het declaratiegedrag van het college in Lingewaard. 

lees verder »

07-08-2012

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over erbarmelijke staat openbaar groen

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over erbarmelijke staat openbaar groen

In de afgelopen maanden ontving de fractie van Lokaal Belang Lingewaard steeds frequenter vragen en opmerkingen van inwoners vanuit heel Lingewaard over de slechte staat van onderhoud van ons openbaar groen. 

lees verder »

15-07-2012

Zomeruitje leden Lokaal Belang Lingewaard

Zomeruitje leden Lokaal Belang Lingewaard

Een van de traditionele leden activiteiten van Lokaal Belang Lingewaard is elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer, meestal in combuinatie met een activiteit.

lees verder »

04-07-2012

Geen gokhal in Lingewaard!

Geen gokhal in Lingewaard!

In de raadsvergadering van 28 juni jl heeft de raad wederom besloten geen toestemming te verlenen voor de vestiging van een gokhal in Lingewaard.

lees verder »

25-06-2012

Brede coalitie in Lingewaard

Brede coalitie in Lingewaard

De val van het College in Lingewaard heeft geleid tot gesprekken tussen D66, GroenLinks en de huidige oppositie (LBL, VVD, CDA, PvdA en fractie Reijmers) en geresulteerd in een besluit tot samenwerking. Deze samenwerking wordt uitgewerkt in een raadsakkoord op hoofdlijnen.

lees verder »

21-06-2012

Komst trolleybus zorgt voor val College Lingewaard

Komst trolleybus zorgt voor val College Lingewaard

In de raadsvegadering van 21 juni heeft D66 het vertrouwen opgezegd in het College van Lingewaard.

lees verder »

13-05-2012

Een gokhal in Lingewaard?

Een gokhal in Lingewaard?

Met grote verbazing zagen wij wederom het voorstel van B06, het mogelijk maken van een multifunctioneel uitgaanscentrum (MUC), op de politieke agenda verschijnen. 

lees verder »

08-05-2012

Koninklijke onderscheiding Bud Joosten

Koninklijke onderscheiding Bud Joosten

Johan Joosten beter bekend als Bud Joosten.

lees verder »

08-04-2012

Hondenpoepbeleid

Hondenpoepbeleid

Op 11 april as wordt het voorstel van het college van B&W met betrekking tot het hondenpoepbeleid behandeld op de Politieke Avond.

lees verder »

23-03-2012

Fractie Lokaal Belang afwezig op geheime Raadsbijeenkomst Centrumplan Huissen

Fractie Lokaal Belang afwezig op geheime Raadsbijeenkomst Centrumplan Huissen

Fractie Lokaal Belang Lingewaard niet aanwezig tijdens geheime bijeenkomst centrumplan Huissen.

lees verder »

22-03-2012

Lokaal Belang kiest een nieuwe voorzitter

Lokaal Belang kiest een nieuwe voorzitter

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering 20 maart j.l. heeft Lokaal Belang Lingewaard een nieuwe voorzitter gekozen.

lees verder »

15-02-2012

Antwoorden college schriftelijke vragen betalingen automarkt/Expohal

Antwoorden college schriftelijke vragen betalingen automarkt/Expohal

Op 30 januari jl heeft Lokaal Belang aanvullende vragen gesteld over de afhandelinge van betalingen..

lees verder »

13-02-2012

Raadsvergadering 16 februari: Motie leerlingenvervoer

Komende raadsvergadering dient de fractie van lokaal Belang Lingewaard een motie in om de besluiten rondom de herindicering van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer in te trekken.

lees verder »

13-02-2012

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over betalingen Automarkt/Expohal Gelderland

Op 30 januari stelde Lokaal Belang Lingewaard aanvullende vragen over afhandeling van betalingen, bankgarantie en gesprekken met betrekking tot de automarkt en expohal Gelderland.

lees verder »

12-02-2012

Antwoorden College schriftelijke vragen ophalen kerstbomen

Op 7 januari hebben we schriftelijke vragen gesteld in verband met zo het vroeg ophalen van de kerstbomen.

lees verder »

12-02-2012

Antwoorden College schriftelijke vragen afhaalpunten plastic zakken Huissen

Antwoorden College schriftelijke vragen afhaalpunten plastic zakken Huissen

Op 7 januari hebben we schriftelijke vragen gesteld over de afhaaladressen van de plastic zakken, hiermee hebben we onze zorgen geuit over het mogelijk verdwijnen van uitgiftepunten.

lees verder »

29-01-2012

Fakkeloptocht A15: Tunnel-JA, brug-NEE

Fakkeloptocht A15: Tunnel-JA, brug-NEE

Op zaterdag 28 januari heeft ook de gehele fractie van Lokaal Belang deelgenomen aan de fakkeltocht Tunnel-JA, Brug-NEE bij de doortrekking van de A15.

lees verder »

22-01-2012

Fakkeltochten tegen A15-brug en voor betere inpassing

Fakkeltochten tegen A15-brug en voor betere inpassing

Zaterdag 28 januari vinden om 17.00 uur aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal fakkeltochten plaats tegen het Standpunt van minister Schultz voor doortrekking van de A15.

lees verder »

12-01-2012

Agenda compleet.

De agenda is is bijgwerkt t/m 31 december 2012 voor zover de gegevens op 1 januari j.l. bekend waren. Verfijningen zullen nog volgen.

lees verder »

08-01-2012

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over de kerstboominzameling

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over de kerstboominzameling

Na de kerst en nieuwjaarsfestiviteiten worden traditioneel de kerstbomen opgehaald.  Tot onze grote verbazing begon deze bomeninzameling reeds op 4 januari.

lees verder »

08-01-2012

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over afhaalpunten zakken plastic afval

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over afhaalpunten zakken plastic afval

Door de verhuizing van het gemeentekantoor van Huissen naar Bemmel is ook een uitgiftepunt voor het ophalen van plastic afvalzakken in Huissen verdwenen.

lees verder »

06-01-2012

Antwoorden College schriftelijke vragen leerlingenvervoer

Antwoorden College schriftelijke vragen leerlingenvervoer

Op 27 november 2011 stelde Lokaal Belang Lingewaard vragen over de veranderingen in het leerlingenvervoer.

lees verder »

09-12-2011

Antwoorden schriftelijke vragen Stadskantoor Huissen

Op 30 november heeft Lokaal Belang schriftelijke vragen gesteld aan het college over de (nabije) toekomst van het Stadskantoor Huissen.

lees verder »

01-12-2011

Antwoorden College schriftelijke vragen toeristenbelasting

 Antwoorden College schriftelijke vragen toeristenbelasting

lees verder »

30-11-2011

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over de toeristenbelasting

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over de toeristenbelasting.

lees verder »

30-11-2011

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over het Stadskantoor in Huissen

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over het Stadskantoor in Huissen

Vanaf januari 2012 zal de gemeente het Stadskantoor in Huissen verlaten.

lees verder »

29-11-2011

Lokaal Belang stelt schriftelijke vragen over het leerlingenvervoer

Verontruste berichten bereiken de raadsleden van lokaal Belang Lingewaard.

lees verder »

20-11-2011

LBL begrijpt niet waarom de tegenbegroting niet is aangenomen.

Onbegrip over het niet aannemen van de tegenbegroting.

lees verder »

08-11-2011

Lokaal Belang maakt een tegenbegroting

Uit onvrede met de door het College voorgestelde Programmabegroting 2012 heeft Lokaal Belang Lingewaard gekozen een tegenbegroting te presenteren.

lees verder »

04-10-2011

Automarkt in Lingewaard, niet doen!

Lokaal Belang Lingewaard is klip en klaar na alle informatie gelezen en gehoord te hebben.

lees verder »

21-09-2011

Antwoorden College op schriftelijke vragen werkconferentie

Op de op 19 augustus jl gestelde vragen met betrekking tot de werkconferentie van het college en MT heeft Lokaal Belang antwoord ontvangen.

lees verder »

18-09-2011

Jongerenraad brengt een bezoek aan Tweede Kamer

Jongerenraad brengt een bezoek aan Tweede Kamer

Woensdag 14 september jongstleden heeft een deel van de jongerenraad een bezoek gebracht aan Den Haag en specifiek aan de Tweede Kamer.

lees verder »

14-09-2011

‘De economie is geen lokale aangelegenheid meer’.

Globalisering doet oude zekerheden vervallen, economische ontwikkelingen gaan snel.

lees verder »

13-09-2011

Aandacht voor petitie A15

Over de doortrekking van de A15 is veel te doen. Lokaal Belang Lingewaard is voorstander van doortrekking, maar heeft daarbij wel aanvullende voorwaarden.

lees verder »

29-08-2011

Weblog: Huissenaar ziet zijn Stad in Lingewaard langzaam afbrokkelen

Weblog 29-8-2011

lees verder »

21-08-2011

Lokaal Belang stelt vragen over werkconferentie B&W

Lokaal Belang stelt vragen over werkconferentie B&W

lees verder »

09-08-2011

Website Lokaal Belang Lingewaard vernieuwd!!

Lokaal Belang Lingewaard is erg trots op haar volledig vernieuwde website.

lees verder »

23-06-2011

Beschouwing Kadernota 2011

Voorzitter,
 
Voor ons ligt De KADERNOTA, die eigenlijk geen KADERNOTA mag heten. Het is een puur technisch, boekhoudkundig document, waar geen beleidskeuzes in zijn opgenomen. En ik ga U uitleggen wat ik hiermee bedoel.

lees verder »

21-06-2011

Demoralisering in Lingewaard

Daar waar krachtig bestuur nodig is om de problemen van de huidige tijd het hoofd te bieden blijft dit Lingewaards college steken in het klagen over een lege gemeentekas, in het alsmaar wijzen naar het oude college en huidige oppositiepartijen, in het vergeten van gedegen communicatie met Raad en inwoners.

lees verder »
© Leijser.nu