Afscheid bestuurslid Jos Claassen

Afscheid bestuurslid Jos Claassen

Afscheid bestuurslid Jos Claassen.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 september jl is Ina van Groningen (Gendt) gekozen als nieuw bestuurslid. Ina was reeds eerder lid van het bestuur. In het partijbestuur volgt zij nu Jos Claassen (Doornenburg) op als penningmeester. Jos heeft vanaf de jaren ’80 zitting gehad in het bestuur. Aanvankelijk als voorzitter van de AWG en na de fusie in 2001 als penningmeester van LBL.

Bestuur, fractie en leden danken Jos voor zijn enorme inzet en betrokkenheid en wensen Ina vanzelfsprekend veel succes in haar nieuwe functie.


(Jos Claassen op de foto in het midden) Terug naar overzicht

© Leijser.nu