Beschouwing Kadernota 2011

Voorzitter,
Voor ons ligt De KADERNOTA, die eigenlijk geen KADERNOTA mag heten. Het is een puur technisch, boekhoudkundig document, waar geen beleidskeuzes in zijn opgenomen. En ik ga U uitleggen wat ik hiermee bedoel.


Een KADERNOTA
is geen document dat je over de schutting gooit en waarvan je hoopt dat het wordt opgevangen en gelezen. En ook nog wordt uitgevoerd. Je moet het bezielen! Je moet je realiseren dat het best gelezen gedeelte van de KADERNOTA de titel achter het venstertje is. Daar moet je al verleid worden om het te openen en te lezen. Als een spannend jongensboek.
Toen Freddy Heineken een rapport gepresenteerd kreeg met achter het venster de tekst: ‘China Marketing Plan 1989’ heeft hij het niet eens geopend. Maar toen er een plan werd gepresenteerd waarvan de titel was: ‘Hoe 1,3 miljard Chinezen elk jaar één glas Heineken gaan drinken’ had hij hem zo uit.

Voorzitter,
En dan onze KADERNOTA, je kijkt achter het venstertje en wat zie je, NIETS. NIETS…… maar wel RUIM een jaar verder. Het is nu Medio 2011 en er is nog niets,….. HELEMAAL NIETS gebeurd. Je kunt niet veranderen door het alleen maar te zeggen. Je moet er echt iets aan doen om het roer om te krijgen. Niets gaat met de automatische piloot. Je moet die verandering helder en scherp op je netvlies hebben.
En wat doet het college? Met welke voorstellen komt de ‘Alles moet anders politiek’? GEEN. GEEN ideeen, GEEN bezuinigingsvoorstellen,GEEN investeringen en een beroerde communicatie met instellingen en wijkplatforms.

Voorzitter,
1. De kortingen op het Gemeentefonds legt u neer bij de inwoners van onze Gemeente (zij worden als eerste gevraagd waarop er volgens hen bezuinigd moet worden), terwijl voorstellen doen uw taak als college is.

2. U weigert te snijden in uw eigen vlees. Want waar is de korting op bijvoorbeeld de personele organisatie. Veel gemeentes stellen een voorbeeld en snijden?

3. Even een paar opsommingen:

  • Geen taakstellende bezuinigingen op de organisatiekosten. Onbegrijpelijk.
  • Maar….. wel krediet (van € 466.000) vragen t.b.v. de verhuizingen aanpassingen IT, infrastructuur en inrichten van het flexwerkconcept in het nieuwe Gemeentehuis. En u gaf zelfs aan dat dit slechts het begin van een extra miljoeneninvestering is. Onbegrijpelijk. 


Daar waar krachtig bestuur nodig is om de problemen van de huidige tijd het hoofd te bieden blijft dit Lingewaards College steken in het klagen over een lege gemeentekas, in het alsmaar wijzen naar het oude college en huidige oppositiepartijen, in het vergeten van gedegen communicatie met Raad en inwoners. Het beeld dat het huidige college en coalitiepartijen steeds hebben neergezet van een graaiend en onverantwoordelijk bestuur is dus absoluut niet correct. Dat heeft immers het raadsonderzoek wel uitgewezen. Het college heeft hierdoor Lingewaard negatief op de kaart gezet en ernstige schade berokkend.
Wil men op ons alleen maar op de achterbank? Ons gevoel is dat wij op de achterbank zitten. Immers, afgelopen jaar is er niet 1 keer geprobeerd om er samen iets van te maken! En juist nu roept B06/L2000 ons (lees: oppositie) op om samen met hun constructief mee te denken over welke stappen er genomen moeten worden voor de nabije toekomst.
Citaat uit Het Gemeente Nieuws van deze week.'We kunnen niet blijven wachten ……….dus als we de richting van de wind niet kunnen veranderen, veranderen we de stand van de zeilen,toch!'

Samenvattend,
Lokaal Belang Lingewaard neemt dit document voor kennisgeving aan en zegt U toe dat wij bij de Programmabegroting van 2012 zelf met bezuinigingsvoorstellen komen en met de ‘gevonden’ middelen de volgende plannen willen gaan realiseren, te weten:

 

  • Kerkstraat Doornenburg, 
  • Revitalisering Zilverkamp en
  • Kulturhus Gendt

Ik dank u Voorzitter.

Johan Sluiter (fv)
Margareth Bouwmeister
René Derksen
Bud Joosten


Terug naar overzicht

© Leijser.nu