Informatieronde coalitiebesprekingen afgerond

Informatieronde coalitiebesprekingen afgerond

Informateur Johan Sluiter (Lokaal Belang Lingewaard) heeft zijn onderzoek in de informatieronde van de coalitiebesprekingen in Lingewaard afgerond.

Samen met LBL-partijgenoten Margareth Bouwmeister en René Derksen sprak de informateur op zaterdag 22 maart 2014 met een delegatie van de andere acht politieke partijen. De informateur heeft zijn opdracht, om te onderzoeken welke coalitie op basis van de verkiezingsuitslag zou kunnen rekenen op een stabiele meerderheid, aangepakt aan de hand van een drietal thema’s. Deze thema’s betroffen de belangrijkste programmapunten, de bestuursverantwoordelijkheid en de visie op de rol van de eigen partij in de nieuwe gemeenteraad.

Voorlopige keuze bepaald
De informateur heeft zijn partij, Lokaal Belang Lingewaard, geadviseerd om de tweede fase van de besprekingen in te gaan met het CDA, D66 en Lingewaard.NU als mogelijke coalitiepartners. De overige politieke fracties - SP, B06-L2000, VVD, PvdA en GroenLinks - zijn door de informateur verzocht om plaats te nemen in de wachtkamer.

Vandaag heeft een terugkoppeling plaatsgevonden naar alle betrokken politieke partijen. De volgende gespreksronde, geleid door formateur Johan Sluiter, vindt plaats op woensdagavond 2 april 2014 in een gezamenlijke bijeenkomst met de beoogde coalitiepartners. Een van de onderwerpen die dan aan de orde zal komen, is het Politieke Testament van het zittende college van burgemeester en wethouders. Ook worden in deze bijeenkomst de belangrijkste punten van het toekomstig raadsprogramma besproken.

Na 2 april zal worden gestart met het opstellen van een raadsprogramma. Daarna kan er gesproken worden over de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De onderhandelaars moeten het vervolgens eens worden over het inhoudelijke programma op hoofdlijnen en de kandidaat wethouders.

De ambitie is om het nieuwe college te presenteren op donderdag 24 april 2014, de eerste formele raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad van Lingewaard.Terug naar overzicht

© Leijser.nu