Lokaal Belang maakt een tegenbegroting

Op de Raadsvergadering van donderdag 11 november as zal Lokaal Belang Lingewaard de tegenbegroting presenteren. Dit uit onvrede met de voorgestelde programmabegroting 2012 waarin het College oa een exorbitante verhoging van 50% OZB belasting voorstelt en zo de pijn bij de burger neerlegt. Terwijl dit, zo heeft Lokaal Belang laten berekenen, ook heel anders kan.

Citaat uit de tegenbegroting:
Met deze 'tegen'begroting biedt Lokaal Belang de raad van Lingewaard  een alternatief. Er kunnen met deze begroting andere keuzes gemaakt worden. Lokaal Belang kan u meedelen dat voor de uitwerking van deze  'tegen'begroting diepgaand onderzoek is gepleegd (ook door externen)  en kan de gemeenteraad verzekeren dat de beoogde voorstellen 'technische' haalbaar zijn en niet gebaseerd op proefballonnetjes". Met andere woorden Lokaal Belang heeft deze 'tegen'begroting laten onderzoeken op haalbaarheid."

Lees hier de Tegenbegroting 'Samen Doen'>>
Lees hier artikel in De Gelderlander>>

 Terug naar overzicht

© Leijser.nu