Ondertekening raadsprogramma 2012-2014

Ondertekening raadsprogramma 2012-2014

Op zaterdag 8 september vond het ondertekenen van het raadsprogramma 2012-2014 plaats in de Kinkelenburg te Bemmel.

Klokslag 10.00u opende Johan Sluiter (fractievoorzitter Lokaal Belang Lingewaard) met een welkom aan iedereen de persbijeenkomst. Als voorzitter van het samenwerkingsverband van de 7 raadsfracties refereert hij in zijn inleiding aan de recente gebeurtenissen: de val van het college (Lingewaard.nu, B06-L200, D66 en GroenLinks), het overleg van de 7 fracties gedurende het zomerreces en de tot standkoming van het raadsprogramma.
De nieuwe coalitie zal bestaan uit de VVD, PvdA, fractie Reijmers, CDA, GroenLinks, D66 en Lokaal Belang Lingewaard.


Aansluitend is het woord aan de beoogd nieuwe wethouder Financiën, dhr Louis Dolmans. Dhr Dolmans is als voorzitter van de rekenkamercommisse, overigens een functie die hij zal neerleggen, bekend met de financiële huishouding in de Gemeente Lingewaard. Overtuigend, ambitieus en enthousiast vertelt hij over zijn missie als beoogd wethouder en beantwoordt hij de vragen. Het maakt duidelijk waarom de nieuwe coalitie Dhr Louis Dolmans wil voordragen als wethouder. Dit zal officieel plaatsvinden in de raadsvergadering van 20 september as.

Daarna is het woord aan de  fractievoorzitters. Zij spreken na elkaar het vertrouwen uit in de nieuwe samenwerking. Unaniem wordt hierbij uitgesproken dat de activiteiten van deze coalitie gericht zijn op Lingewaard, op de inwoners en hetgeen deze gemeente nodig heeft. 
Hierna wordt er overgegaan tot het tekenen van het raadsprogramma door de fractievoorzitters. 


(ondertekening door Johan Sluiter (Lokaal Belang Lingewaard)

De fractie van Lokaal Belang Lingewaard is tevreden over de slagvaardige wijze waarop dit raadsprogramma tot stand is gekomen en dankt alle partijen voor de constructieve samenwerking. Hieruit spreekt veel vertrouwen voor het komende anderhalf jaar en dat is in het belang van Lingewaard ook zeker hard nodig.
Naast de stringente aandacht voor de financiële huishouding van de gemeente is de fractie vooral zeer tevreden met het feit dat voor Huissen het Stadhues snel een nieuwe bestemming krijgt, dat geeft eindelijk duidelijkheid. Het Stadhues komt terug bij de inwoners van Huissen in een sociaal-maatschappelijke functie, daar waar het thuis hoort!


Fractie Lokaal Belang Lingewaard


         

  
  Terug naar overzicht

© Leijser.nu